Ainekava (ETT0320)

Ainekava (ETT0320)

Click https://ois.ttu.ee/aine/ETT0320 link to open resource.