402 - Infrastruktuuri mudelkeskkonna loomine

402 - Infrastruktuuri mudelkeskkonna loomine.