207 - Planeeringu info ülekandmine mudelisse

207 - Planeeringu info ülekandmine mudelisse.