206 - Planeeringu maaala kaardi loomine välisallikatest

206 - Planeeringu maaala kaardi loomine välisallikatest.