102 - Olemasoleva andmestiku lisamine

102 - Olemasoleva andmestiku lisamine.