101 - Olemasoleva planeeringu mudeli loomine

101 - Olemasoleva planeeringu mudeli loomine.