Analüütilise mudeli arvutustulemuste kuvamine põhiprojekti mudelis

Analüütilise mudeli arvutustulemuste kuvamine põhiprojekti mudelis.