Antud moodul on e-õppe kursuse "Hoonete enerigtõhususe tagamine BIMi abil" sissejuhatav moodul, mille peamine eesmärk on õpetada, kuidas aitab BIMi kasutamine tagada hoonete energiatõhusust.

Mooduli alateemad:

  • Sissejuhatus energiatõhususse
  • Projekteeritud ja mõõdetud energiakasutus
  • Sissejuhatus BIM-i
  • BIM mudelite rakendamine ehitusloa ja kasutusloa väljastamisel

Mooduli kontrollvorm:

Antud mooduli õppematerjalide baasil on koostatud lõputesti küsimusi. Test tuleb sooritada neil, kes soovivad iseseisva õppe baasil koguda täiendkoolituspunkte.

  


Last modified: Friday, 20 September 2019, 3:51 PM