Projekti arendusprotsessi käigus jätkatakse projekti infomudeli (ingl project information model, PIM) arendamist vastavalt peamisele infoedastuse plaanile (ingl master information delivery plan, MIDP). Kindlaksmääratud ülekande etappidel edastab töövõtja infovahetuse kaudu tööandjale vajaliku informatsiooni, mis lähtub tellija infonõuetest (ingl exchange information requirements, EIR).


Allikas: EN ISO 19650-1

Üldiselt sisaldab PIM valdkonnapõhiste mudelite komplekti, koondmudelit koos sellega seotud geomeetrilise ning mitte-geomeetrilise informatsiooniga, nagu näiteks ehitustegevusega seotud infovahetus (ingl construction operation information exchange, COBie) ja elektrooniline dokumentatsioon.

Koondmudel on sisuliselt erinevate, omavahel kokku liidetud ehitusinfo mudelite komplekt. Iga mudeli autor säilitab endiselt omandiõiguse ja seetõttu on mudeli redigeerimisõigus vaid mudeli autoril (täpselt nagu ka mitte-BIM põhiste projektide puhul). Töövõtja järgib kindlaksmääratud üleandmisprotsessi, tagamaks, et igas infovahetuses olevad andmed on täpsed ja sobivad vastuvõetavatele otsustele. Allolev diagramm illustreerib informatsiooni kasvu kogu projekti elutsükli vältel ja seda, kuidas tüüpilised tulemused toetavad etappide vahelisi otsuseid. Ühtne andmeedastuskeskkond (ingl common data environment, CDE) on edastamisprotsessi keskmes, tagades teabe loomise järjepideva juhtimise ja vahetamise. On oluline, et igas etapi üleminekufaasis saadud andmete kinnitamiseks kehtestataks protsessid, protseduurid ja vastutus, sealhulgas: nende täpsus, standarditele vastavus, terviklikkus, järjepidevus ja täielikkus. Need nõuded tuleks kehtestada EIR-s koos CDE-üleminekute valideerimismenetlustega.Last modified: Tuesday, 23 August 2022, 12:36 PM