Vastutuse maatriks on CIC BIM protkolli lisa (Appendix 1). Protokolli varasem versioon keskendus ennekõike nõutud mudelite defineerimisele, mis siis moodustasid edastamise paketid ja mida reguleeris protokoll. Protokolli teises, täpsustatud versioonis, keskendutakse nõutud informatsioonile (ja mitte enam mudelitele), kaasates mistahes ja kogu vajalikku informatsiooni EIRi mahus ning mis on omakorda defineeritud BIM rakenduskavas (või teiste dokumentide poolt). Vastutuse maatriks määratleb, milline mudel ning informatsioon luuakse kellegi poolt ja mis on selle defineerimise tase lähtuvalt projekti staadiumist.


Allikas: SFT

Märkus: Kui lepingu vältel on vaja informatsiooni muuta, siis peab muutma ka vastutuse maatriksit.Last modified: Tuesday, 23 August 2022, 12:34 PM