EN ISO 19650 märgib, et rollide selgus, vastutus ja volitused on tõhusa infohalduse olulised aspektid. Vastutuse maatriksis on selgelt määratletud vastutus informatsiooni ja mudelite loomise eest iga määratletud projektietapi jaoks ja seda lähtuvalt nõutud defineerimise tasemest (ingl level of definition).

Maatriksit peaks projekti vältelt pidevalt edasi arendatama. Esialgne vastutuse maatriks võib lihtsalt määratleda üldised rollid ja vastutused. Pärast lepingu sõlmimist lisatakse projekti edenemise ajal tegelikud projektis osalejad, spetsialistid ja tarneahela liikmed.

Määratleda tuleb meeskonna üksikute liikmete ülesanded ja vastutus, samuti kogu meeskonna ülesannete täitmise ajakava. Infohaldusrollide tuvastamisel märgib EN ISO 19650-2, et kasutada saab RACI-indikaatoreid, et aidata tuvastada osalejate rühma või sidusrühmade rolli konkreetsete tegevuste suhtes:

  • R - vastutav (ingl responsible)
  • A - aruandev (ingl accountable)
  • C - konsulteeriv (ingl consult)
  •  I - informeeriv (ingl inform)

RIBA Plan of Work Toolbox võimaldab Exceli töölehtedena koostada vastava tabelite komplekti (kaasates projekti rolle, disaini eest vastutamise maatriksit ning valdkondadevahelist teenuste ajakava). Mall on leitav: https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/resources-landing-page/riba-plan-of-workLast modified: Tuesday, 23 August 2022, 12:32 PM