Peamine infoedastuse plaan (ingl master information delivery plan, MIDP) on esmane plaan, mida kasutatakse teabe edastamiseks projekti elutsükli vältel. Tavaliselt töötab selle välja projektijuht (üleandmise eest vastutav) koostöös töörühma juhtidega ning seejärel kasutab projektijuht seda ennekõike projektiga seotud informatsiooni edastamise jälgimisel.

Põhimõtteliselt on MIDP üksikute tegevuse infoedastuse plaanide (ingl task information delivery plan, TIDP) kogum, mis on loodud teiste meeskonna liikmete poolt ja mis sisaldab üksikasju projekti info ettevalmistamise aja kohta, kes vastutab informatsiooni koostamise eest, ning milliseid protokolle ning protseduure tuleb lähtuvalt staadiumist järgida.

Informatsiooni edastuspaketid, mida võidakse MIDP-s loetleda, hõlmavad (kuid pole nendega piiratud):

  • Mudelid
  • Joonised või kavandid
  • Spetsifikatsioonid
  • Varustuse ajakavad
  • Ruumide andmelehed

EN ISO 19650-2 soovitab, et pärast lepingu sõlmimist tuleks MIDP väljatöötamiseks sisse seada sissejuhatav koosolek, mis põhineb meeskonna liikmete TIDP-del. Valmis MIDP moodustab osa lepingujärgsest BIM rakenduskavast.Last modified: Tuesday, 23 August 2022, 12:31 PM