Pärast hankelepingu sõlmimist on oluline, et omatakse selget ülevaadet rollidest, vastutustest ning volitustest efektiivse informatsiooni haldamise kontekstis.

Moodustades ühe osa BIMi rakenduskavast, on: (a) peamine infoedastuse plaan (ingl master information delivery plan, MIDP), (b) tegevuse infoedastuse plaan (ingl task inforamtion delivery plan, TIDP) ning vastutuse maatriks (ingl responsibility matrix) EIRi elluviimiseks vajalikud komponendid, kus pannakse paika informatsiooni nõuded, mida tuleb luua, millal seda tuleb teha ning kelle poolt.Viimati muudetud: pühapäev, 3. mai 2020, 18.43 PM