Lepingujärgne BEP on tarnija poolt esitatud ja uuendatud rakenduskava, mis käsitleb kõiki olulisi koostööpartnereid, kes seda BEPi täitma asuvad. BEP hõlbustab projekti elluviimist. Lepingujärgne BEP areneb aja jooksul üksikasjalikumaks, kuna projekti kaasatakse üha uusi tarneahela partnereid. See peaks sisaldama:

  • Reageeringut EIR nõuetele
  • Muudetud PIPi
  • Vastutuse maatriksit
  • Juhtimise planeerimise ning dokumenteerimise üksikasju
  • Meetodeid ja protseduure
  • TIDP (ingl task information delivery plan)
  • MIDP (ingl master information delivery plan)

BEP-st kinnipidamist tuleks kogu lepingu kehtivuse ajal jälgida, et tagada PIMi väljatöötamine kooskõlas MIDPi ja kõigi asjakohaste standarditega.

Lepingujärgse BIM rakenduskava näidis: CPIx lepingujärgne BIM rakenduskava


Last modified: Sunday, 16 February 2020, 3:53 PM