Lepingueelne BEP näitab tarnija kavandatud lähenemisviisi, suutlikkust ja võimalusi EIRi täita. Selles etapis peaks BEP sisaldama:

  • Reageeringut EIRi nõuetele
  • Projekti rakendusplaan (ingl project implementation plan, PIP), milles sätestatakse potentsiaalsete tarnijate pädevus, võimalused ja kogemused projekti pakkumise tegemiseks
  • Koostöö ja informatsiooni modelleerimise eesmärgid
  • Projekti verstapostid
  • Projekti infomudeli (ingl project information model, PIM) strateegia

Lepingueelse BIM rakenduskava näidis: CPIx lepingueelne BIM rakenduskava


Last modified: Sunday, 16 February 2020, 3:53 PM