BIM rakenduskava (ingl BIM execution plan, BEP) on BIM Level 2 juures väga oluline komponent. BIM rakenduskava võib kirjeldada plaanina, mis on tarnijate poolt ette valmistatud dokument, milles selgitatakse, kuidas infomodelleerimise aspekte ellu viiakse.

EN ISO 19650-2 (alalõik 6) sätestab, et põhilepingu valikuprotsessi ühe osana nõuab tööandja EIR-is, et pakkujad esitaksid oma lähenemisviisi üksikasjad  projekti informatsooni haldamise kohta, mis tagab EIRi nõuete täitmise tarnija poolset lähenemisviisi, võimalusi, suutlikkust ning pädevust arvesse võttes.

BEP on põhimõtteliselt vahend, mida tarneahel esitab, selgitamaks oma BIM-lähenemise viisi ja selle vastavust (vastust) EIR-is nõutule. BEP-i koostab tarnija (tarneahela nimel) ja see edastatakse tööandjale selgitamiseks, kuidas projektinfo modelleerimise aspekte viiakse läbi. Selles täpsustatakse:

  • Projekti meeskonna rollid ja vastutus
  • Standardid, meetodid ja protseduurid
  • MIDP / TIDP, mis on joondatud projekti programmiga

EN ISO 19650-2 märgib, et tarnijad vastutavad oma tarneahela kaudu toimuva teabe kogumi eest ning see peaks olema hästi dokumenteeritud ja kontrollitav.

BEP esitatakse kahes eraldiseisvas etapis, (1) eellepinguna, mis on vastuseks EIR-ile ning näitab, kas EIR-is nõutu on saavugtatav ja seejärel, (2) detailsem, lepingujärgne versioon.

Antud tegevust toetvad järgmised mallid:Last modified: Tuesday, 23 August 2022, 12:30 PM