Valdkond Toode Tootja Kirjeldus Import Eksport Pluginad
Arhitektuur ArchiCAD Graphisoft/
Nemetschek
Arhitektidele mõeldud tarkvara, et analüüsida erinevaid disaini ideid ühes korrektse dokumentatsiooni, selle täpsuse ja kvaliteediga. Disainitakse 3D-s IFC, IFCXML, IFCZIP, DXF, DWG IFC, IFCXML, IFCZIP, NWC, DXF, DWG Google Earth, SketchUp
Cadimage Central
Innovation
Laiendab võimalusi modelleerimaks 3D-s ArchiCAD platvormil. Näiteks oluliselt suurem hulk erinevaid ukse ning akna stiile. IFC IFC ArchiCAD
3ds Max Autodesk 3D modelleerimise ning animeerimise pakett. 3ds, DWG, DXF, FBX 3ds, DWG, DXF, FBX AR-media
Revit Autodesk Hoone 3D projekt ning selle osad. DWG, DXF, RVT, IFC, gbXML DWG, DXF, RVT, IFC, gbXML COBie, BIM 360 Glue, IES, BIMLink, Dynamo, Autodesk App Store
Vectorworks
Architecture
Vectorworks/
Nemetschek
3D disain vabavormilste pindadega ning mahukomponentidega. Võimalik liita 2D-d ja 3D-d. DXF, DWG, IFC DXF, DWG, IFC DeckWorks, Savvy Sequencer
Maya Autodesk 3D modelleerimise ja animeerimise pakett. DWG, VRML2 x3d, VRL2 CATIA
MicroStation Bentley 2D ning 3D CAD ning informatsiooni modelleerimise pakett arhitektuuri, konstruktsiooni, eriosade ning haldusprotsesside läbiviimiseks. Saab kasutada ka teede projekteerimise, sillaehituses, kommunikatsiooni süsteemide, hüdrauliliste võrkude, tehaste protsesside, kaevanduste projekteerimiseks/modelleerimiseks. DXF, DWG, 3ds DXF, DWG, 3ds, IFC Bentley Descartes, i-model for Revit
Digital Project
Designer
Gehry
Technologies
3D ning BIM modelleerimsie pakett arhitektuurseks, konstruktsioonide ning eirosade projekteerimiseks. DXF/DWG, IFC DXF/DWG, IFC Digital Project Extensions
SolidWorks Dassault
Systemes
Toote disaini pakett. DXF/DWG, IFC, 3ds DXF/DWG, IFC, 3ds Synergis Software
DDS-CAD Architecture and Construction Data Design System/
Nemetschek
Mõeldud ennekõike elementmajade projekteerimiseks (arhitektid, konstruktorid, ehitajad, tootjad). IFC, IFCZIP, gbXML, DXF, DWG IFC Polysun Inside
4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD) 4M Arhitektuurse modelleerimise pakett. DWG, DXF DWG, DXF, IFC 3ds import
Edificius ACCA software 3D arhitektuurse disaini pakett. DWG, DWF, 3ds DWG, DWF, 3ds SketchUp plugin
AutoCAD
Architecture
Autodesk Arhitektuurse mudeli koostamiseks. DWG, DXF, IFC DWG, DXF, IFC Autodesk App Store
Konstruktsioon Tekla Structures Tekla/
Trimble
Konstruktsioonide modelleerimise pakett. SDNF, CIS/2, IFC SDNF, CIS/2, IFC
STAAD.Pro Bentley Teras-, betoon-, puit-, alumiiniumkonstruktsioonide analüüsi tarkvara. STD, 3D DXF, CIS/2 STD
AECOsim Building Designer Bentley Terviklik hoone projekteerimise tarkvara (arhitektuur, konstruktsioon, eriosad). IFC IFC
Allplan Engineering ALLPLAN/
NEMETSCHEK
Algsest arhitektuursest mudelist tööjoonisteni (sh armatuur). IFC, DWG, DXF, DGN IFC
Revit Autodesk Hoone 3D projekt ning selle osad. DWG, DXF, RCT, IFC, gbXML DWG, DXF, RCT, IFC, gbXML Autodesk App Store
Advance Design GRAITEC FEM pakett. GTC, IFC, DXF IFC, DXF
Advance Steel Autodesk Teraskonstruktsioonide modelleerimise pakett. DWG, DXF, RVT, IFC DWG Revit
Robot Structural Professional Analysis Autodesk Konstruktsioonide analüüsi tarkvara. DWG, DXF DWG, DXF
Tehnosüsteemid MagiCAD Progman DWG, RVT, IFC, CSV IFC, CSV
Revit Autodesk Erisoade 3D modelleerimine. DWG, DXF, RVT, IFC, gbXML DWG, DXF, RVT, IFC, gbXML
AECOsim Building Designer for Electrical Engineers Bentley Elektrisüsteemide projekteerimiseks DWG, DXF, IFC DWG, DXF, IFC
AECOsim Energy Simulator Bentley Tehnosüsteemidega seotud arvutused. Energiasimulatsioon. gbXML, DXF, DWG gbXML, DXF, DWG
DDS-CAD Electrical Data Design System/
NEMETSCHEK
Elektrisüsteemide projekteerimiseks. ArchiCAD, Allplan, Vectorworks, Bentley, Revit, DWG, DXF, IFC DWG, DXF, IFC, gbXML
DDS HVAC & Plumbing Data Design System/
NEMETSCHEK
Küte-vent süsteemide, kanalisatsiooni projekteerimiseks. ArchiCAD, Allplan, Vectorworks, Bentley, Revit, DWG, DXF, IFC DWG, DXF, IFC, gbXML
AutoCAD MEP Autodesk Küte-vent, elekter, vesi-kanal süsteemide projekteerimiseks. DWG, DXF, IFC, gbXML DWG, DXF, IFC, gbXML
Infra AutoCAD Civil 3D Autodesk Ennekõike teedeehituse, infrastruktuuri, välisvõrkude modelleerimise pakett. DXF, DWG, LandXML DXF, DWG, LandXML, DGN i-model, Autodesk App Store
InfraWorks Autodesk Infrastruktuuri 3D eskiislahenduse loomise pakett, koondmudeli visualiseerimine.  DWG, LandXML, FBX, IFC, CityGML DWG, FBX
Tekla Civil Tekla/
Trimble
Infa projektide loomise tarkvara. DWG, DXF, DGN, LandXML DWG, DXF, DGN, LandXML Add-in for Revit
Novapoint Trimble Infra modelleerimise tarkvara. DWG, LandXML DWG, LandXML
GEOPAK Civil Engineering Suite Bentley Infra ning teedeehituse projekteerimise pakett. GPK, TIN, CSV, LandXML, MS Access GPK, TIN, LandXML i-model
Koordineerimine Calcus Bygganalyse Maksuse anaalüüs, mis-siis-kui tüüpi simulatsioonid, CO2 analüüs, elutsükli maksumuse analüüs (lifecycle cost analysis, LCC) IFC MS Excel
Tocoman Quantity Management Solution Tocoman Mahtude väljavõtted, maksumuse hinnang, visualiseerimine. IFC MS Project iLink for Revit, ArchiCAD, Tekla
Synchro Synchro Software Vastuolude kontroll, ehitusgraafikute optimeerimine (4D). DWF, IFC IFC, Primavera, MS Project, MS Excel Primavera API Revit, Projectwise, SketchUp
Vico Trimble Koordineerimine, mahtude väljavõtt, maksumuse hinnang (5D), projekti plaan ning vastavuse kontroll tegelikkkusega. IFC, DWG, DXF XML Revit
Causeway Professinal Design Suite Causeway Mahtude väljavõtted (infra).
BIMMeasure Causeway Mahtude väljavõtted 2D, 3D formaatidest. DWF, DWFx, IFC
Navisworks Autodesk Vastuolude kontroll, mahtude analüüs/väljavõtted, 4D/5D. IFC, DWF, MS Project, Primavera 3D DWF, DWFx, KML Simlab 3D PDF Exporter
PriMus ACCA Software Mahtude väljavõtt. MS Excel, IFC
PriMus-TO ACCA Software Mahtude väljavõtt. DWG
Digital Project Manager Digital Project 3D mudeli analüüs, mahtude väljavõtt, 4D, ehitusgraafiku sidumine, koostöö. DWG, DXF, IFC DWG, DXF, IFC
Innovaya Innovaya Visualiseerimine, koordineerimine - 4D, mahtude väljavõtt, 5D. RVT Revit
Bidcon BIM Elecosoft IFC põhine mahtude väljavõtt. IFC Asta Project
Glodon Takeoff for Architecture and Structure Cubicost Mahtude väljavõtt. DWG, IFC MS Excel
Glodon Takeoff for Mechanical and Electrical Cubicost Mahtue väljavõtt MEP süsteemidele. DWG MS Excel
RIB iTwo RIB Software Mahtude väljavõtt/analüüs. IFC, PowerProject, Primavera, MS Project PowerProject, Primavera, MS Project
Viewpoint for Estimating Viewpoint Ehituse juhtimise tarkvara, mahtude väljavõtt. IFC IFC
Tekla BIMsight Trimble Vastuolude kontroll. Koostöö.
Solibri Model Checker Solibri Vastuolude kontroll, mahtude väljavõtted. IFC, Solibri Solibri
Haldus Bentley Facilities Bentley Ruumide haldus, varahaldus, dokumendihaldus. DWG, COBie, IFC
ArchiFM ArchiCAD/
NEMETSCHEK
Hooldusraamat. IFC IFC
Maximo IBM Varahaldus. IFC, DWG Vetasi
ArchiBus ARCHIBUS Varahaldus. IFC IFC Revit, ArcGIS
SysQue Trimble MEP sisu, tootmiseks etteavalmistus. RVT MS Excel, TXT Revit
Keskkond Green Building Studio Autodesk Terviklik hoone analüüs, energiasimulatsioon. gbXML gbXML Insight, Revit
EcoDesigner STAR ArhiCAD/
NEMETSCHEK
Energiasimulatsioon. ArchiCAD gbXML, IFC
IES VE IES Energiasimulatsioon. IFC, DXF, gbXML gbXML, DXF Revit
Design Builder DesignBuilder Energiasimulatsioon. gbXML DXF Revit
Riuska Granlund Sisekliima analüüs, energiasimulatsioon. IFC IFC
EnergyPlus DOE Energiasimulatsioon, soojuskoormuse analüüs. IFC, gbXML ASCII Open Studio (SketchUp)
Beopt NREL Hoone efektiivsuse analüüs. XML XML
BEES NIST Hoone elukaare analüüs. XML XML, CSV, VRML
DDS-CAD PV Data Design System/
NEMETSCHEK
Päikesekiirguse analüüs. DWG, DXF, IFC DWG, DXF, IFC
IDA ICE EQUA Sisekliima analüüs, hoone energitarve. IFC, DWG, DXF, DWF, 3ds DWG, DXF, IFC
GIS-BIM Infraworks Autodesk Koondmudeli loomine erinevatest allikatest. Eskiis, visualiseerimine. DWG, LandXML, FBX, IFC, CityGML DWG, FBX
ArcGIS for Desktop ESRI Andmeallikate koondamine, analüüs. DWF, DXF, DWG, CityGML, LandXML, IFC 3ds, DWF, DXF, DWG, CityGML
FME Safe Software Formaatide teisendus. IFC, Revit, Tekla jpt IFC, Revit, Tekla jpt
Bentley Map Bentley 2D/3D GIS lahendus infra valdkonna spetsialistidele. IFC
BIM visual Dynamo Dynamo Platvorm iteratiivse disaini läbiviimiseks. Algoritmiline modelleerimine. Revit
Grasshopper Grasshopper Algoritmiline modelleerimine. Revit
BIM cloud Trimble Connect Trimble Koostööplatvorm erinevate osapoolte vahel. DWG, IFC, LandXML DWG, IFC SketchUp
bimsync Catenda BIM mudelite jagamine brauseri vahendusel. DWG, IFC
BIM 360 Glue Autodesk Mudelite veebipõhine (nutiseadme) koordineerimine. DWG, IFC
BIM 360 Field Autodesk Ehituse juhtimise tarkvara. DWG
BIMStorm BIMStorm Koostööplatvorm. IFC, BIMXML, COBie2 BIMXML, IFC, COBie2 Revit
SimpleBIM Datacubist IFC failide parem haldamine. IFC IFC, MS Excel IDA-ICE
BIMcollab KUBUS Koostööplatvorm. BCF2.0 BCF2.0 Revit
BCF Manager KUBUS BCF failide jagamine erinevate platvormide vahel. BCF BCF Revit
Aconex Connected BIM Aconex Koostööplatvorm. IFC, COBie DWG, DWF Revit
Andmeladu BIMXtra Clearbox Koostööplatvorm, versioonihaldusega. RVT, MS Excel, IFC COBie
Viewpoint for Projects Viewpoint Koostööplatvorm. IFC COBie IFC Viewer
A360 Autodesk Koostööplatvorm. IFC, RVT, DWF, NWC
Asite Asite Koostööplatvorm. Revit
VEO M-Six Mudelite digitaalne haldus, dokumentide/fotore sidumine. Revit, AutoCAD, MS Excel
Mobiilne BIM BIMx Graphisoft/
NEMETSCHEK
Visualiseerimine, koostöö nutiseadmes. ArchiCAD
Field3D Tekla/Trimble Visualiseerimine, koostöö nutiseadmes. Field3D Field3D
Autodesk A360 Autodesk Visualiseerimine, koostöö nutiseadmes. DWG, RVT
SmartReality SmartReality Liitreaalsus, visualiseerimine, 3D/4D. IFC, DWG
Tekla BIMsight Note Tekla/Trimble Visualiseerimine, koostöö nutiseadmes. IFC
Trimble ProjectSight Trimble Logistika, eelarve, mahud, projektiplaanid, koordineerimine, muudatused, 2D/3D andmed. IFC MS Excel
BIM Browser Wolf Võimaldab analüüsida mudeleid BIMserver-is. IFC
BIManywhere Zimfly Koostööplatvorm. DWG Navisworks, AutoCAD
BIM
visualiseerimine
xBIM Team xBIM Visualiseerimine, IFC. IFC ifcXML
Viewpoint for Projects Viewpoint 3D BIM mudelite veebipõhine vaatur. IFC IFC
Autodesk Design Review Autodesk 2D/3D mudelite vaatur/kommenteerimine. DWF, DWG, DXF DWF, DWG, DXF
DDS-CAD OpenBIM Viewer Data Design System/
NEMETSCHEK
Visualiseerimine, IFC. IFC, BCF, gbXML, DWG, DXF IFC, BCF, DWG, DXF
BIM Surfer BIMsurfer Visualiseerimine, IFC. WebGL tehnoloogial. IFC IFC
Solibri Model Viewer Solibri Visualiseerimine, IFC. IFC, DWG IC, PDF, RTF, Excel
BIM vision BIM Vision IFC mudeli vaatur. IFC
3D Repo 3D Repo 3D BIM versioonhaldus. Erinevad formaadid Erinevad formaadid
Navisworks Freedom Autodesk Navisworks mudelite vaaturprogramm. NWD
BIM
komponendid
BIMobject BIMobject BIM komponentide raamatukogu. RVT, ArchiCAD RVT, ArchiCAD
NBS Library NBS BIM komponentide raamatukogu. ArchiCAD, IFC, Revit, Vectorworks ArchiCAD, IFC, Revit, Vectorworks
Revit City Pierced Media LC BIM komponentide raamatukogu. RFA RFA
Trimble 3D Warehouse Trimble BIM komponentide raamatukogu. SketchUp DXF, DWG, VRML, Collada
Modlar Modlar BIM komponentide raamatukogu.
MagiCloud Progman/
Glodon Company
BIM komponentide raamatukogu. RFA RFA
Archispace PROCAD BIM komponentide raamatukogu.  DWG, RFA, MAX, 3DS, DXF, SKP, OBJ, PLN  DWG, RFA, MAX, 3DS, DXF, SKP, OBJ, PLN
BIM server EDMmodelServer for IFC Jotne IT Andmevahetuse töövahendid. IFC IFC
BIMserver BIMserver Veebiplatvorm. IFC IFC
BIM komponendi disain Inventor Autodesk Parameetrilise komponendi loomise tarkvara. Tootedisain. Erinevad Erinevad

 
Last modified: Friday, 26 January 2018, 4:07 PM