Selle mooduli eesmärk on anda ülevaade BIM-ist läbi selle elukaare. See on sissejuhatuseks järgnevatele moodulitele, milles elukaar on jagatud erinevateks projekti staadiumiteks.

Mooduli läbides:

  • Oskad iseloomustada, mis on "BIM" (hoonete või infrastruktuuri tähenduses)
  • Oskad välja tuua BIM-i eeliseid võrreldes nn tavapärase projekteerimise protsessidega ja või 2D joonistega
  • Tead olulisematest andmemudeli standarditest, mis BIM protsesse iseloomustavad
  • Oskad välja tuua avatud standardite eeliseid
  • Oskad nimetada ning analüüsida erinevaid BIM-i rakendamisega seotud takistavaid tegureid

 
Mooduli kontrollvorm (Järelemõtlemiseks sektsioon):

  • Enesetutvustuse lisamist vastavasse foorumisse.
  • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine.

 
  

Last modified: Sunday, 26 January 2020, 3:54 PM