Kursusel saab liikuda/toimetada omas (grupi) tempos, kus sisuliselt õpitakse mooduli kaupa, kursusel esitatud teemade järjekorras. Paljud tegevused eeldavad eelneva täitmist. Siin toodu on soovituslik, kuid kinni peab pidama nii: (a) vahetähtaegadest, kui ka (b) kõikide kodutööde tähtajast, mis siin kursusel on 15. õppenädal. Viimane õppenädal on lisapuhver, kursuse tagasiside esitamiseks ning lõpphindamiseks. Tegevuste taga sulgudes on märgitud arvestuslik ajakulu, selle baasil on võimalik planeerida vastavate õppenädalate tegevuste edukat sooritamist.

1.-2. õppenädal (moodul "Sissejuhatus")

 1. Osale veebitundides (soovituslik). (0 - 3 h)
 2. Tutvu kursuse ülddokumentidega (sissejuhatus kursusesse, ainekava, õpijuhis, tegevuskava). (0.5 - 1 h)
 3. Soorita küsimustik "Eneseanalüüs", et määratleda käesoleval kursusel ennast kui õppija. (0.5 h)
 4. Kirjuta sissekanne foorumisse "Enesetutvustus". (Pane tähele, et kõikides foorumites/testides jne on lühike juhend, mida Sinult seal oodatakse). See on eelduseks järgmisele tegevusele. (0.5 h)
 5. Tutvu tarkvara/riistvara nõuetega ning loo vajadusel Autodesk/Bentley tudengi konto, et oma isiklikku arvutisse nimetatud tarkvarad installeerida. (1 - 2 h)
 6. Tööta iseseisvalt veelkord läbi mooduli konspektid / slaidid / viited. (4 - 8 h)
 7. Soorita "Näidistest". See on lihtne test, et anda aimu, kuidas töötab (või meelde tuletada) Moodle keskkonnas testide sooritus. See on eelduseks hilisemale tegevusele. (0.5 h)
 8. Soorita "Sissejuhatus" mooduli test. Sul on üks katse. Tegemist on hinnatava tegevusega, seega meenuta "Sissejuhatus" osa materjale enne kui testiga alustad. (1.5 h)
 9. Soorita "Eneseanalüüs - Sissejuhatus" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 9 - 17.5 h

3. õppenädal (moodul "BIM strateegia")

 1. Osale veebitundides (soovituslik). (0 - 1.5 h)
 2. Tutvu staadiumit kirjeldavate õppematerjalidega. (2 - 3 h)
 3. Tutvu BIM valdkonna põhistandarditega (nt raamatukogu vahendusel). (2 - 4 h)
 4. Leppige kokku, kellega moodustate grupi, registreerige enda grupp. (0.5 h) 
 5. Esita küsimus/vastus mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 6. Looge grupipõhine failide jagamise kaust. Laadige üles oma grupi lähteandmetemudelid. (1 h)
 7. Teostage ning esitage mooduli iseseisev töö (grupipõhine) (2 - 4 h) (vahetähtaeg: 3. õppenädala pühapäev)
 8. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest. (1 h)
 9. Soorita mooduli "Eneseanalüüs" (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 9.5 - 16 h

4.-5. õppenädal (moodul "Eskiis")

 1. Tutvu staadiumit kirjeldavate õppematerjalidega. (3 - 4 h)
 2. Esita küsimus/vastus mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 3. Teostage ning esitage mooduli iseseisev töö (grupipõhine) (10 - 15 h)
 4. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest. (1 h)
 5. Soorita mooduli "Eneseanalüüs" (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 15 - 21 h

6.-7. õppenädal (moodul "Eelprojekt")

 1. Tutvu staadiumit kirjeldavate õppematerjalidega. (3 - 4 h)
 2. Esita küsimus/vastus mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 3. Teostage ning esitage mooduli iseseisev töö (grupipõhine) (5 - 10 h)
 4. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest. (1 h)
 5. Soorita mooduli "Eneseanalüüs" (0.5 h)
Arvestuslik ajakulu: 9.5 - 15.5 h

8.-9. õppenädal (moodul "Põhiprojekt")

 1. Tutvu staadiumit kirjeldavate õppematerjalidega. Põhiülesanded on selles staadiumis samad, mis eelmises, seega korda üle. (1 h)
 2. Tööta iseseisvalt läbi mooduli videoõppematerjalid / juhendid. Veendu, et oleks installeeritud vajalik tarkvara. (5 - 10 h)
 3. Esita küsimus/vastus mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 4. Teostage ning esitage mooduli iseseisev töö (grupipõhine) (10 - 15 h) (vahetähtaeg: 9. õppenädala pühapäev)
 5. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest. (1 h)
 6. Soorita mooduli "Eneseanalüüs" (0.5 h)
Arvestuslik ajakulu: 18 - 28 h

10.-11. õppenädal (moodul "Tööprojekt")

 1. Tutvu staadiumit kirjeldavate õppematerjalidega. (1 h)
 2. Tööta iseseisvalt läbi mooduli videoõppematerjalid / juhendid. Veendu, et oleks installeeritud vajalik tarkvara. (5 - 10 h)
 3. Esita küsimus/vastus mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 4. Teostage ning esitage mooduli iseseisev töö (grupipõhine) (10 - 15 h)
 5. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest. (1 h)
 6. Soorita mooduli "Eneseanalüüs" (0.5 h)
Arvestuslik ajakulu: 18 - 28 h

12.-13. õppenädal (moodul "Teostusmudel")

 1. Tutvu staadiumit kirjeldavate õppematerjalidega. (1 - 2 h)
 2. Tööta iseseisvalt läbi mooduli videoõppematerjalid / juhendid. Veendu, et oleks installeeritud vajalik tarkvara. (3 - 6 h)
 3. Esita küsimus/vastus mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 4. Teostage ning esitage mooduli iseseisev töö (grupipõhine) (10 - 15 h)
 5. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest. (1 h)
 6. Soorita mooduli "Eneseanalüüs" (0.5 h)
Arvestuslik ajakulu: 16 - 25 h

14.-15. õppenädal (moodul "Korrashoid")

 1. Tutvu staadiumit kirjeldavate õppematerjalidega. (1 h)
 2. Tööta iseseisvalt läbi mooduli videoõppematerjalid / juhendid. Veendu, et oleks installeeritud vajalik tarkvara. (3 - 6 h)
 3. Esita küsimus/vastus mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 4. Teostage ning esitage mooduli iseseisev töö (grupipõhine) (15 - 20 h) (kodutööde esitamise lõpptähtaeg: 15. õppenädala pühapäev)
 5. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest. (1 h)
 6. Soorita mooduli "Eneseanalüüs" (0.5 h)
Arvestuslik ajakulu: 21 - 29 h

16. õppenädal (moodul "Korrashoid")

 1. Võimalus esitada tähtajaks mitte sooritatud kodutöid, kuid arvestusega, et need annavad "0 punkti" (sh parandused)
 2. Soorita "Kursuse tagasiside" küsimustik. (0.5 h)
 3. Toimub kursuse lõpphindamine.

Arvestuslik ajakulu: 1 h + sooritamata kodutööd

Last modified: Sunday, 29 August 2021, 6:54 PM