Projektist üldiselt

Projekt on individuaalse esitluse loomine kursuse vältel tehtud iseseisvatest töödest. Projekti kaitsmine toimub esitatud faili baasil. Projekt esitatakse slaidiesitlusena (MS PowerPoint, LibreOffice Impress, Prezi) või videofail koos heliga, milles on lindistatud oma esitlust. Esitada tuleb originaalfail, mitte PDF.

Slaidiesitlus

  • Projekti üldist tutvustust (1-2 slaidi, valitud projekti ala, Google Maps ekraanipilt mis esitaks ristmikku praegust esitust)
  • Iga mooduli kohta 1-2 slaidi (sh viimase mooduli vahetulemused: mudeli jagamise link), mis näitavad projekti lähtematerjali (algallikat), projekti asukohta, tehtud tööd, kokkuvõtet saadud tulemustest. Esitlusse peab olema integreeritud virtuaalse analüüsi videofail (eksporditud Navisworks tarkvarast ja integreeritud slaidile) ning ka lühikest salvestust/ekraanivideot autoga sõitmisest 3ds Max Interactive vahendusel loodud mängus.
  • Slaidid peavad olema väga hea visuaaliga ehk siis esitlema projekti asukohta (sh Google Maps, perspektiivvaated, kokkuvõtted arvutustest/mahtudest).
  • Kasutatud arvuti konfiguratsioon (protsessor, RAM, graafikaardi nimetus, graafikamälu)
  • Kokkuvõte saadud kogemusest kui antud kursust läbiti (1 slaid)
  • Max slaidide arv 20.
  • Video korral, max 15 min.

Küsimustele vastamine, projekti kaitsmine

  • Esitlusfaili järgselt võib õppejõud esitada lisaküsimusi, mis moodustavad kaitsmisprotseduuri ühe osa ning võib mõjutada punktisummat, sh võib esitluse saata tagasi kui selles on olulisi puuduseid (ei ole täidetud slaidiesitluse/video nõudeid).

Projekti kaitsmine

Projekti kaitsmiseks loetakse esitlusfaili üles laadimist (vastavalt nõuetele) ning küsimustele vastamise oskust (Moodle vahendusel). Peale edukat projekti kaitsmist ning ülejäänud nõutud tegevuste läbimist (sh Kursuse tagasiside täitmine) viib õppejõud läbi kursusel osaleja lõpp-hindamise lähtuvalt tema vahetulemustest. Lõpp-hindamine on seejärel näha tema Moodle hinnetelehel. Kui osalejal tekib küsimusi oma lõpp-hinde kohta, võib ta pöörduda õppejõu poole. Samas ei ole võimalik parandada jooksva semestri jooksul kogutud tegevuste osapunkte, mistõttu jooksev hinne kujuneb jooksva töö baasil.

  

Last modified: Thursday, 18 February 2021, 8:21 PM