• Mudeli vaatamine eeldab e-posti sisestamist, kellega on mudelit jagatud (kasuta: info @ flowbim.ee)
  • Jagatud mudelis saad vaadata projekti erinevaid staadiumeid läbi Topics funktsionaalsuse. Proovi näiteks klikkida "Proposed design", "Existing conditions" või "Clash issue #1". Kommentaaridele saab teine osapool vastata või luua uue vaatenurga alt uus kommentaar (New Topic).
  • Mudelis saad välja lülitada olemasolevaid kihte (komponente) või teostada päringut mõne komponendi kohta (saamaks teada näiteks posti mahtu - sõltub algallika tüübist, üldjuhul on informatsioon üle kantud LandXML ning IFC failist automaatselt)
  • Lisainfot MAGNET Live võimaluste kohta leiad: https://www.magnetsystems.com/what-magnet-live


 

Viimati muudetud: laupäev, 25. jaanuar 2020, 16.21 PM