Selle mooduli eesmärk on tutvuda erinevate koostöötamise võimalustega, milles keskne lähtepunkt on koondmudel. Mudelis töötamine annab võimaluse tekitada projektlahendusega seotud küsimusi või jagada leitud vastuolusid osalistele, kes peaks antud probleemi lahendama. Koostöö lähtub tihtipeale BIM manageri või projektijuhi vaatepunktist, kes siis annab ligipääsu kõikidele osalistele, kes peaks olema kaasatud kommunikatsioonis. Kaasatus võib olla väga erinevat liiki. Koondmudelit saab jagada nii failipaketi kujul kui ka veebilehitseja lingi vahendusel. Erinevatel variantidel on täita erinev roll ja ka kasutajad on üldjuhul erinevad. Seejärel õpid kokku panema semestri jooksul esitatud kodutööde esitluspaketti. Esitluspakett on klassikalise esitlusfaili vormis, kus slaidiesitusprogrammi kasutades (nt MS PowerPoint või LibreOffice Impress) esitletakse semestri jooksul tehtud kodutöö erinevaid etappe (Moodul 01 - Moodul 06). 

Mooduli läbides:

 • Omad nägemust erinevatest koostöö viisidest, mis baseeruvad koondmudelil
 • Oskad luua mudelpõhist suhtlusplatvormi (näidistarkvarade baasil)
 • Oskad mudelpõhises suhtluses lahterdada erinevaid küsimusi
 • Oskad luua projekti esitlust ning vastata osalejate küsimustele

 
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk InfraWorks
 • Microsoft PowerPoint (või muu slaidiesitlustarkvara, nt vabavaraline LibreOffice või Prezi)

 
Mooduli kontrollvorm:

 • Mooduli foorumisse jagatava lingi lisamine vastavalt juhisele ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud lingi kontrollimine ning küsimuse esitamine. See on hinnatav tegevus.
 • Projekti hinnatakse üleslaaditava faili + küsimustele vastamise oskuse baasil.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: videoõppematerjal, viited, konspekt, slaidid). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine.
 • Kursuse tagasiside täitmine.

 
 

Last modified: Sunday, 17 January 2021, 3:01 PM