Selle mooduli eesmärk on tutvuda põhiprojekti viimist tööprojekti staadiumisse. Ennekõike vaadeldakse olemasoleva staadiumi täpsustamist ning informatsiooni ettevalmistust projekti koordineerimiseks või ettevalmistamiseks masinjuhtimiseks. Eraldiseisvalt vaadeldakse ühte terviklikku mudelprojekteerimise tööprotsessi, mis kaasab olemasoleva sõidutee rekonstrueerimist.


Mooduli läbides:

 • Oskad projektinfot teisendada koordineerimiseks vajalikku formaati
 • Oskad projektinfot teisendada masinjuhtimiseks vajalikku formaati
 • Omad ülevaadet erinevatest allikatest eksporditud disaininfo avatud formaatidest ning oskad neid omavahel koordineerida (teostada kvaliteedikontrolli)
 • Oskad disaininfot konverteerida enamlevinud avatud formaatidesse
 • Omad nägemust punktipilve baasil sõidutee rek mudeli loomisest
 • Oskad läbi viia punktipilve esmase töötluse ning selle taaskasutuse projekti edasises staadiumis

 
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk InfraWorks
 • Autodesk ReCap
 • Autodesk Civil 3D
 • Autodesk Revit
 • Trimble Connect
 • Infrakit


Mooduli kontrollvorm:

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses).

  

Last modified: Sunday, 17 January 2021, 2:55 PM