Selle mooduli eesmärk on tutvuda põhiprojekti töövõtetega. Alustad eelmisest moodulist saadud eskiisiga ning kannad selle üle põhiprojekti töövahenditesse viisil, et võimalikult vähe informatsiooni läheks kaduma. Seejärel asud seda täpsustama ning lisama ka intelligentset planeeringu infot viisil, et seda saab üle kanda visualiseerimise mudelisse.


Mooduli läbides:

 • Omad ülevaadet, kuidas eskiismudel teisendada eel- ja põhiprojekti mudeliks
 • Omad ülevaadet sõidutee tüüpkomponentidest nii projekteerimise kui ehitamise tähenduses
 • Oskad täiendada varasemast staadiumist saadud disaininfot
 • Oskad kasutada veebipõhiseid kaardirakendusi (sh Maa-ameti kaardirakendus)
 • Oskad luua dünaamilisi krundi objekte
 • Oskad lisada intelligentseid tunnusklasse krundi objektidele
 • Oskad lisada intelligentseid tunnusklasse hoonetele
 • Oskad luua teisi planeeringut kirjeldavaid objekte koos tunnustega
 • Oskad luua planeeringu maaala kaarti
 • Oskad intelligentset planeeringu info üle kanda planeeringu mudelisse
 • Oskad luua avalikeks kooskõlastuseks erinevaid pilte, animatsioone 

 
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk Civil 3D (sisaldab Map 3D funktsionaalsust)
 • Autodesk InfraWorks
 • Autodesk Revit


Mooduli kontrollvorm:

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses).

 

Last modified: Sunday, 17 January 2021, 2:55 PM