Selle mooduli eesmärk on tutvuda ruumilise planeerimise mõistega teedeehituse fookusega. Kogu projekteerimise protsessi vältel saab luua ettepanekuid (sama mudelinfo baasil) esitlusteks ning kooskõlastusteks. Selliselt töötad sa alati ühe ja sama andmestikuga, mida järk-järgult täiendatakse kogu projekti elutsükli vältel.


Mooduli läbides:

 • Oskad luua esmast eskiismudelit mistahes geograafilisest piirkonnast, mis sisaldab sealhulgas olemasolevate sõiduteede paigutust, hooneid, haljastust
 • Oskad kaasata Maa-ameti fotokaarti kontekstipõhisesse mudelisse
 • Oskad luua Maa-ameti kõrgusandmete baasil maapinnna mudelit
 • Oskad kaasata Tallinna ruumiandmeid
 • Omad ülevaadet erinevatest sõidutee lisamise töövõtetest eskiisi kontekstis


Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk Civil 3D
 • Autodesk InfraWorks
 • LAStools
 • QGIS
 • Autodesk ReCap
 • Autodesk Navisworks

 
Mooduli kontrollvorm:

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses)

    
Last modified: Tuesday, 18 February 2020, 11:05 PM