Selle mooduli eesmärk on tutvuda ülevaatega BIMi olemusest ning selle rakendamise aspektidega infrastruktuuri (teedeehituse) valdkonnas.

Mooduli läbides:

 • Oskad iseloomustada, mida tähendab BIM teedeehituses
 • Oskad välja tuua BIMi eeliseid võrreldes nn tavapärase projekteerimise protsessidega ja/või 2D joonistega
 • Tead olulisematest andmemudeli standarditest, mis BIM protsesse iseloomustavad
 • Oskad välja tuua avatud standardite eeliseid
 • Oskad välja tuua VDC eeliseid
 • Oskad nimetada ning analüüsida erinevaid BIMi rakendamisega seotud takistavaid tegureid

 
Mooduli kontrollvorm (Järelemõtlemiseks sektsioon):

 • Eneseanalüüsi täitmine (eelneva kogemuse kirjeldamine, õppijana määratlemine)
 • Enesetutvustuse lisamine vastavasse foorumisse.
 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Näidistesti läbimine, et saada aimu, kuidas töötab test kui kontrollvorm.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, viited, konspektid jmt). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses)

 

Last modified: Thursday, 2 January 2020, 9:23 PM