Kursusel saab liikuda/toimetada omas tempos, kus sisuliselt õpitakse mooduli kaupa, kursusel esitatud teemade järjekorras. Paljud tegevused eeldavad eelneva täitmist. Siin toodu on soovituslik, kuid lähtub kodutöödele esitatavast koondtähtajast (12. õppenädal) ning projekti kaitsmisest hiljemalt 16. õppenädalal. Tegevuste taga sulgudes on märgitud arvestuslik ajakulu, selle baasil on võimalik planeerida vastavate õppenädalate tegevuste edukat sooritamist. Kui on ette näha, et mõnel nädalal ei ole võimalik antud kursusega töötada, siis saad sellele eelneval või järgneval panustada ajaliselt rohkem. Tegevuste taga sulgudes on märgitud arvestuslik ajakulu, selle baasil on võimalik planeerida vastavate õppenädalate tegevuste edukat sooritamist.


Nädala põhiselt läbitakse järgmised täpsemad tegevused:

1-2. õppenädal (Moodul - Sissejuhatus)

 1. Osale kontakttundides/veebiseminarides (soovituslik). (0 - 3 h)
 2. Tutvu kursuse ülddokumentidega (sissejuhatus kursusesse, ainekava, õpijuhis, tegevuskava). (0.5 - 1 h)
 3. Soorita küsimustik "Eneseanalüüs", et määratleda käesoleval kursusel ennast kui õppija. (0.5 h)
 4. Kirjuta sissekanne foorumisse "Enesetutvustus". (Pane tähele, et kõikides foorumites/testides jne on lühike juhend, mida Sinult seal oodatakse). See on eelduseks järgmisele tegevusele. (0.5 h)
 5. Tutvu tarkvara/riistvara nõuetega ning loo vajadusel Autodesk tudengi konto, et oma isiklikku arvutisse nimetatud tarkvarad installeerida. (6 - 10 h)

Arvestuslik ajakulu: 7.5 - 15 h

3. õppenädal (Moodul - Sissejuhatus)

 1. Osale kontakttundides/veebiseminarides (soovituslik). (0 - 1.5 h)
 2. Tööta iseseisvalt veelkord läbi "Sissejuhatus teedeehituse BIMi" slaidid. (1 - 2 h)
 3. Tutvu "Sissejuhatus BIMi" konspektiga ning teiste lisatud õppematerjalidega, sh lingid. (3 - 6 h)
 4. Esita küsimus/vastus "Sissejuhatus" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 5. Soorita "Näidistest". See on lihtne test, et anda aimu, kuidas töötab (või meelde tuletada) Moodle keskkonnas testide sooritus. See on eelduseks hilisemale tegevusele. (0.5 h)
 6. Soorita "Sissejuhatus" mooduli test. Sul on üks katse. Tegemist on hinnatava tegevusega, seega meenuta "Sissejuhatus" osa materjale enne kui testiga alustad. (1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Sissejuhatus" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 6.5 - 12 h

4.-5. õppenädal (Moodul 01 - Ruumiline planeerimine) (vahetähtaeg)

 1. Osale kontakttundides/veebiseminarides. (0 - 3 h)
 2. Tutvu üldise sissejuhatusega "Ruumiline planeerimine" teemasse. (0.5 h)
 3. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Ruumiline planeerimine" teema all. (1 h)
 4. Alusta iseseisvalt "Ruumiline planeerimine" videoõppematerjalidega (osaliselt ka tekstimaterjalidena saadaval). Püüa praktiseerida oma valitud näitega. Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 5. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 6. Tööta iseseisvalt "Ruumiline planeerimine" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (4 - 8 h)
 7. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Ruumiline planeerimine" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 8. Soorita "Eneseanalüüs - Ruumiline planeerimine" küsimustik. (0.5 h)
Arvestuslik ajakulu: 10.5 - 21 h


6.-7. õppenädal (Moodul 02 - Eel- ja põhiprojekt)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Eel- ja põhiprojekt" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Eel- ja põhiprojekt" teema all. (1 h)
 3. Alusta iseseisvalt "Eel- ja põhiprojekt" videoõppematerjalidega (osaliselt ka tekstimaterjalidena saadaval). Püüa praktiseerida oma valitud näitega. Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 4. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Eel- ja põhiprojekt" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (4 - 8 h)
 6. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Eel- ja põhiprojekt" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Eel- ja põhiprojekt" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 10.5 - 18 h

8.-9. õppenädal (Moodul 03 - Tööprojekt) (vahetähtaeg)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Tööprojekt" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Tööprojekt" teema all. (1 h)
 3. Alusta iseseisvalt "Tööprojekt" videoõppematerjalidega (osaliselt ka tekstimaterjalidena saadaval). Püüa praktiseerida oma valitud näitega. Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 4. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Tööprojekt" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (4 - 8 h)
 6. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Tööprojekt" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Tööprojekt" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 10.5 - 18 h

10.-11. õppenädal (Moodul 04 - Virtuaalne mudel / ehitamine)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Virtuaalne mudel / ehitamine" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Virtuaalne mudel / ehitamine" teema all. (1 h)
 3. Alusta iseseisvalt "Virtuaalne mudel / ehitamine" videoõppematerjalidega (juhendid on ka tekstimaterjalidena saadaval, ning näidete tegemiseks olulised failid on samuti alla laaditavad). Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 4. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Virtuaalne mudel / ehitamine" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (4 - 8 h)
 6. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Virtuaalne mudel / ehitamine" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Virtuaalne mudel / ehitamine" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 10.5 - 18 h

12. õppenädal (Moodul 05 - Visualiseerimine & VR) (vahetähtaeg)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Visualiseerimine" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu sissejuhatavate slaididega "Visualiseerimine" teema all. (1 h)
 3. Alusta iseseisvalt "Visualiseerimine" videoõppematerjalidega (juhendid on ka tekstimaterjalidena saadaval, ning näidete tegemiseks olulised failid on samuti alla laaditavad). Eesmärk on läbi töötada toodud näited enne kui liigud "Järelemõtlemiseks" sektsiooni. Üldiste probleemide korral kasuta "Üldinfo" sektsiooni foorumit: Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt. (3.5 - 6 h)
 4. Olles iseseisvalt läbi töötanud slaidid, juhised, videoõppematerjali - esita konstruktiivne küsimus/vastus (või küsimused/vastused) foorumisse "Küsimuste/tagasiside foorum".  Konstruktiivne vastus ei ole "Jah, olen nõus" stiilis. Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Visualiseerimine" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (4 - 8 h)
 6. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Visualiseerimine" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Visualiseerimine" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 10.5 - 18 h

13.-16. õppenädal (Moodul 06 - Projektipõhine koostöö(lõpptähtaeg)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega "Projektipõhine koostöö" teemasse. (0.5 h)
 2. Tutvu "Projektipõhine koostöö" üldiste slaididega. (0.5 h)
 3. Tutvu koondmudelite näidetega sektsioonis "Koondmudelid". (0.5 - 1 h)
 4. Alusta iseseisvalt "Projektipõhine koostöö" videoõppematerjalidega. (0.5 - 1 h)
 5. Tööta iseseisvalt "Projektipõhine koostöö" iseseisva tööga. Juhendmaterjal leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist. (1 - 2 h)
 6. Jaga eelmisel sammul loodud avaliku mudeli linki foorumis ja analüüsi vähemalt ühe teise poolt jagatud mudelit (konstruktiivselt). Pane tähele, et siin foorumis hinnatakse sinu küsimuse/vastuse korrektsust/asjalikkust. (0.5 - 1 h)
 7. Peale iseseisva töö edukat esitust (arvestust) soorita "Projektipõhine koostöö" lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 8. Viimistle kursuse projekti kõiki etappe (moodulid: 01-06), valmista ette esitluspakett lähtuvalt nõuetest "Järelemõtlemiseks" sektsioonis ning esita see enne esitlust kinnitamisele ning esitlusjärgseks hindamiseks. (ca 2 - 7 h nädalas)
 9. Soorita "Eneseanalüüs - Projektipõhine koostöö" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 7 - 28 h


Kontakttunnid/veebiseminarid

     1-5. õppenädal - Sissejuhatus teedeehituse BIM-i, demod. Täpsema ajakava leiad foorumi teadetest.

  

Last modified: Sunday, 16 January 2022, 11:31 AM