Tarneahela vastukaja: BIM rakenduskava


BIM rakenduskava (ingl BIM execution plan, BEP) on BIM Level 2 juures väga oluline komponent. BIM rakenduskava võib kirjeldada plaanina, mis on tarnijate poolt ette valmistatud dokument, milles selgitatakse, kuidas infomodelleerimise aspekte ellu viiakse.

PAS 1192-2 (alalõik 6.1.1) sätestab, et põhilepingu valikuprotsessi ühe osana nõuab tööandja EIR-is, et pakkujad esitaksid oma lähenemisviisi üksikasjad  projekti informatsooni haldamise kohta, mis tagab EIRi nõuete täitmise tarnija poolset lähenemisviisi, võimalusi, suutlikkust ning pädevust arvesse võttes.

BEP on põhimõtteliselt vahend, mida tarneahel esitab, selgitamaks oma BIM-lähenemise viisi ja selle vastavust (vastust) EIR-is nõutule, mida esitab ka allolev joonis (allikas: PAS 1192).


BEP-i koostab tarnija (tarneahela nimel) ja see edastatakse tööandjale selgitamiseks, kuidas projektinfo modelleerimise aspekte viiakse läbi. Selles täpsustatakse:

  • Projekti meeskonna rollid ja vastutus
  • Standardid, meetodid ja protseduurid
  • MIDP / TIDP, mis on joondatud projekti programmiga

PAS 1192 märgib, et tarnijad vastutavad oma tarneahela kaudu toimuva teabe kogumi eest ning see peaks olema hästi dokumenteeritud ja kontrollitav.

BEP esitatakse kahes eraldiseisvas etapis, (1) eellepinguna, mis on vastuseks EIR-ile ning näitab, kas EIR-is nõutu on saavugtatav ja seejärel, (2) detailsem, lepingujärgne versioon.

Allpool olev skeem illustreerib BEP-i seost teiste informatsiooni haldamise dokumentidega.


Allikas: PAS 1192-2

Antud tegevust toetvad järgmised mallid:Last modified: Sunday, 3 May 2020, 6:26 PM