Projekti elukaareülese protsessikaardi koostamine


Üks BIM Level 2 kasutamise peamisi võimalusi on valideeritud, asjakohane ja väga täpne teave, mis toetab organisatsiooni ja/või projektiga seotud otsuste tegemist. Mõistmaks, milliseid andmeid on vaja ja millal tuleks neid võrrelda vastuvõetud kava, tööde või projekti elutsükliprotsessiga, mida see toetab. Enamik kliente järgib tunnustatud tööplaani põhietappide ja üleminekute tähenduses, mis võivad varieeruda või kattuda vastavalt konkreetsetele projekti nõuetele. Samuti on tõenäoline, et klientidel on oma enda äriprotsessid, mida nad järgivad. Nende kokkuviimisel on heaks lähtepunktiks allolev näidisskeem (kliki pildil, et liikuda tervikliku PDF skeemi juurde).


Allikas: SFT

Kui need kõrgema järgu etapid on läbitud, tuleks seejärel lisada nendega seotud tegevuste jaoks võtmeprotsessid, näiteks ärimudeli loomine, hanked, üleandmine jne. Kui andmed on justiitsministeeriumi peamistest otsustuspunktidest allpool oleva skeemi kohaselt lõpule viidud, saab andmete ülekandmist ning korduma kippuvate küsimuste taustal kaardistada tegevused, mis on vajalikud andmete ning informatsiooni saamiseks. Protsesside kaardistamine aitab lisaks infonõuete määratlemisele aidata kaasa ka teabe edastamise ajastamisele.

Andmete ülekandmise (vahetuse) all mõeldakse informatsiooni, mis on vajalik kindla staadiumi lõikes või ühest teise liikumisel. Need andmed sisaldavad tõenäoliselt mitmesugust teavet, näiteks mudelite faile, aruandeid ja ajakavasid. Millist teavet ja millise detailsusastmega just teie andmehulgad parasjagu peavad olema, peaks selguma informatsioonist, mis vajalik korduma kippuvatele küsimustele vastamiseks.

Korduma kippivate küsimuste (KKK) näol on tegemist küsimustega, millele klient peab vastama kindlate projekti staadiumite vahel liikumiseks. Teisisõnu, on KKK näol tegemist väga laialdase teabenõudega, mille suhtes tarneahel reageerib mudelitest ja muudest allikatest võetud andmetega.


Allikas: SFT

Elukaarepõhine kaardistamine aitab teavitada tellija infonõudeid (ingl employer's information requirements, EIR) ning vajalikke digitaalse andmeedastuse koosseisu, mis kataks staadiumipõhiseid protsesse. BIMi puhul peame arvestama definitsioonitasemetega (ingl level of definition, LOD), mis kaasab detailsusastmeid (ingl level of detail, LOD) ning informatsioonitasemeid (ingl level of information, LOI - mitte-geomeetriline informatsioon nagu erinevad nõuded, dokumentatsioon jne).


Allikas: SFT

Tarneahelast vajaliku teabe kirjeldamine nii geomeetrilise kui ka mitte-geomeetrilise informatsiooni abil võimaldab saada terviklikku pilti. Graafiline ning geomeetriline info võib kirjeldada näiteks seina kõrgust ja laiust, kuid sellist teavet, nagu seinte soojapidavus või survetugevus, saab kirjeldada vaid parameetrite või seintega seotud dokumentidega. Kuigi projekti alguses võidakse nõuda just suuremat tähelepanu geomeetrilisele ning parameetrilisele informatsioonile, väheneb see tõenäoliselt projekti kulgemise jooksul, ning mitte-geomeetrilise informatsiooni osakaal suureneb oluliselt, kuna see aitab ennekõike läbi viia ehitisega seotud korrashoiu tegevusi (nt informatsioon garantii kohta, toote seerianumbrid, vara sildid ja installeerimisjuhised).

Projekti digitaalse elukaare loomisel peaks kliendi poolt olema kaasatud kogu projekti elukaares toimetavaid osapooli nagu: hankemeeskond, ehituse eest vastutajad ning kindlasti ka opereerimisega tegelevad meeskonnad. Need töötoa vormis toimuvad kohtumised peaksid võimaldama parendada äritegevust aga ka muuta elukaarepõhiseid tegevusi vähem raiskavateks (timmitud tööprotsessid).


Last modified: Sunday, 3 May 2020, 1:30 PM