Kokkuvõte BS 8536-1 ning BS 8536-2 standarditest


BS 8536-1 (2015) Code of practice for facilities management (Buildings infrastructure) annab soovitusi projekteerimise ja ehituse planeerimiseks, tagamaks, et projekteerijad arvestaksid kasutatava hoone eeldatava sooritusvõimega. Standard kehtib kõikidele uutele hoone projektidele ning ka suuremate ümberehituste korral.

BS 8536-1 ning BS 8536-2 eesmärgid

  • Opereerija, opereerimise eest vastutav meeskond ning nende tarneahel tuleks kaasata kohe projekti alguses;
  • Projektis osaleva tarneahela kaasamine tuleks laiendada opeerimisest kuni järelhoolduse perioodi lõpuni;
  • BS 8536-1 viimane versioon käsitleb nõudeid pehme maandumise planeerimiseks, ehitusinfo modelleerimise ning hõivatusejärgseks hindamiseks.

Pehme maandumise lähenemisviisi toetab BIM-i töövoog, ning BS 8536 p. 4.5 märgib: tööplaan annab raamistiku, mis tagab, et kõigi kaaspanustajate väljundid on kindlaks määratud ning vastavad igas tööetapis nõutud otsustele, mis tuleb omaniku poolt omaks võtta, kuna need vara/rajatise üleandmise ja käitamise aluseks. See plaan on projektispetsiifiline, digitaalselt kontrollitav ja võimeline toetama BIM Level 2 tööprotsesse, mida kirjeldab ka allolev joonis.


Pehme maandumisega seotud korduma kippuvad küsimused tuleb esitada kõikide tööstaadiumite tarvis, et saada teavet, mis võimaldaks kapitali tarneetappidel võtta vastu operatiivseid otsuseid. BS 8536 (lisa G) toob välja terve rea korduma kippuvaid küsimusi just omanikku silmas pidades. Pehme maandumise eest vastutav isik saab suurepäraselt kasutada BIMi mudeli vastavuse kontrolliks lähtuvalt tööstrateegiatest.


Last modified: Sunday, 3 May 2020, 1:10 PM