Infojuhi roll


Infojuhi rollil on organisatsioonis täita väga oluline vastutus. Üldjuhul määratakse ta tellija või varaomaniku poolt, kes siis vastutab ehitatud varaga seotud andme-(informatsiooni-) voogude juhtimise ning nende tagamise eest CDE keskkonda või keskkonnast kogu projekti elukaare vältel (projekteerimise, ehitamine, opereerimine, korrashoid, kasutuselt kõrvaldamine, lammutamine). Kuna BIM Level 2 täitmise juures on informatsiooni haldamisel täita väga oluline roll, siis infojuhi roll kirjeldatud ka BIM protokollides (vt CIC, 2018). Vastaval rollil on täita kolm olulist aspekti:

  • Ühtse andmekeskkonna haldamine
  • Projektinfo haldamine
  • Koostöötamise, informatsiooni jagamise ning projekti meeskonna juhtimine

Eeldatakse, et infojuhi roll integreeritakse olemasolevate ametikohtade juurde, millest vast kõige paremini sobib projekteerimismeeskonna juhi rolli või projektijuhi rolli juurde. Samas tuleb rõhutada, et nõutavad oskused on aga keskendunud juhtimisdistsipliinidele - puudub vastutus projekteerimise eest. Selle tulemusel võivad rolli võtta ka teised ametipostid. Ainult erandjuhtudel peaks tööandja kaaluma iseseisvat ametikoha loomist. Lähtuvalt BIM Level 2 protsessist peab tööandja nimetama osapoole, kes osutab infohaldusteenuseid. Seetõttu on oluline, et nõutavad infojuhi rollid, vastutused, ülesanded ja teenused oleksid EIR-is selgelt määratletud.  Ükski infojuhi rollis ette nähtud tegevus ei hõlma vastutuse võtmist disaini eest. Selle rolli võib siiski võtta projekti eest vastutav projektimeeskonna liige, näiteks projektmeeskonna juht või peatöövõtja. Vastava töökoha (rolli) nõuete näidise võib leida eraldiseisvast ingliskeelsest mallist.


 

Last modified: Sunday, 3 May 2020, 11:56 AM