CDE strateegia


Projekti alguses peaks tööandja määratlema oma projektinfo strateegia, sealhulgas infonõuded ja üksikasjad andmevahetuse kohta, millal ja mis formaadis. Põhimõtteliselt peaksid tööandjal olema selged strateegilised eesmärgid ja projekti elutsükli käigus genereeritud andmete ja teabe kasutusjuhtumid. Seejärel peaks tööandja välja töötama CDE-strateegia, mis vastab nende informatsiooni strateegiale ja andmevahetusplaanile nii ehitusetapis kasutatava projekti infomudeli (ingl project information model, PIM) kui ka opereerimise etapis töötades vara infomudeli (ingl asset information model, AIM) tähenduses kõikide tellija varade portfoolio/kinnisvara tähenduses. Oluline on meeles pidada, et sõltumata sellest, millises BIMi tasemes töötatakse, peaks CDE olema iga organisatsiooni olulisi prioriteete, kui soovitakse töötada BIM-i võimaldavas keskkonnas. Projektil võib olla ka mitu CDE-d. Näiteks võivad projekteerijatel ja töövõtjatel olla oma CDE-d igapäevaseks tööks ja teabe jagamiseks, samal ajal kui kliendil võib olla oma enda CDE andmete vastuvõtmiseks ja avaldamiseks peale selle valmimist.

CDE valikuid on erinevaid, mida organisatsioon saab kaaluda:

Organisatsiooni tasandil

Sellises olukorras katab CDE mitmeid projekte ning on üldjuhul kasutatav piiramatu arvu kasutajate poolt. Selline strateegia võimaldab tööandjal vaadata kogu teavet nende kogu vara kohta ja toetab ka PAS 1192-3-s määratletud infoprotsesse opereerimise etapis töötades. Organisatsiooni tasandil CDE soetamine on üldjuhul väga suur investeering. Enne hankeprotsessi alustamist tuleks oma ärimudel üksikasjalikult läbi vaadata, et määrata kindlaks funktsionaalsed nõuded ja integreerumine teiste süsteemidega.

Projekteerimise ja ehitamise tasandil

Sellises olukorras hangitakse CDE üksiku projektteabe edastamise elukaarest lähtuvalt. Projekteerimis- ja ehitusetapi CDE tuleks kaasata võimalikult varajases staadiumis, seda saab soetada, kas tööandja või projekti teenuse osana tarneahelalt nagu näiteks peaprojekteerijalt või peatöövõtjalt. Kasutusel olevad tööprotsessid on valdkondade vahelised, näiteks arhitektuur, insenertehnilised jne, kasutavad andmete salvestamiseks ja jagamiseks oma enda tehnoloogiaid ja süsteeme. Seda ühiskasutatavat ning avaldamist võimaldavat dokumentatsiooni keskkonda pakub sageli peaprojekteerija või peatöövõtja omaette teenusena. Selle teenuse osutamine peaks EIR-is olema selgelt määratletud, sealhulgas tööandjate litsentside arv, koolitusnõuded, integreeritud vaaturid jne. Kuna CDE on tavaliselt pilvepõhises keskkonnas, on oluline, et ka tööandja arvestaks oma enda infrastruktuuriga, et tagada andmete ja informatsiooni tõhus kättesaamine, ligipääsetavus ning jagatavus. 

See jagatud ja avaldmiseks kasutatav teabekeskkond annab tööandjale ja nende tarnijatele võimaluse juhtida järjepidevalt mudelite ning elektroonsete dokumentide kooskõlastamist ja levitamist. On oluline, et valitud CDE oleks konfigureeritud toetama protsesse ja protseduure, mida on kirjeldatud standardites BS 1192:2007 (PAS 1192-2) või ISO 19650.  On oluline, et tööandja kaaluks andmete arhiveerimist ja AIM-i keskkonda ülekandmist võimalikult varakult. Andmete ja teabe edastamine peaks toimuma jooksvalt lähtuvalt tegevuste lõpetatusest.  CDE-strateegia väljatöötamisel tuleb arvestada ka turvalisusega, pidades silmas teabehaldusriskide leevendamist ja CDE-tehnoloogia sobivate lahenduste kindlaksmääramist. Erinevad ettevõtted on koostanud juhendmaterjale, mida tuleks arvesse võtta CDE ja pilveteenuse kasutamisel (nt Implementing Cloud Security Principles, NCSC, 2016). CPNI on loonud dokumendi, mis lähtub CDE valimisel erinevate osapoolte vajadustest (nii tellija kui tarnija vaatepunktist). Erinevaid juhendid tuleb vaadelda koos teiste kehtivate standardite ja/või lisajuhistega (vt PAS 1192-5).


 

Last modified: Sunday, 3 May 2020, 11:41 AM