Ülevaade CDE platvormist


UK BIM Level 2 PAS 1192-2 esitab ülevaatlikult CDE olemuse. Allikas: PAS 1192-2

CDE keskmes on neli funktsionaalsest ala, mis on omavahel liigendatud üleandmise protseduuridega, milles andmeid/informatsiooni jagatakse erinevate alade/sektsioonide vahel.

Pooleliolev töö ("Work in Progress", WIP)

Antud sektsioon sektisoon kaasab kinnitamata informatsiooni nagu näiteks kontrollimata projektinformatsioon mistahes organisatsiooni rolli lõikes nagu näiteks arhitektuur. Selleks, et liikuda järgmisesse sektsiooni (vt joonist, Gate 1), tuleb läbi viia kontrollimine, ülevaatamine või kinnitamise protsess, et saaks liikuda jagatud alasse (ingl Shared Area).

Jagatud ala ("Shared area")

Antud sektsioonis hoitakse informatsiooni, mis on kinnitatud jagamiseks teiste organisatsioonidega, et seda saaks kasutada referentsmaterjalina oma disaini arendamises. Kui disain on lõpetatud, tuleb see liigutada kliendi poolt kinnitatavasse alasse (ingl Client Shared Area). Selleks, et saaks liikuda järgmisesse sektsiooni (vt joonist, Gate 2) peab informatsioon saama kinnitatud (autoriseeritud) tellija või tema esindaja poolt. 

Avaldatud dokumentatsioon ("Published documentation")

Antud sektsioonis hoitakse avaldatud informatsiooni nagu koordineeritud ning valideeritud disaini väljundeid, mida saab kastuada kogu projekti meeskond, teisisõnu, tegemist on tootmiseks vajaliku informatsiooniga pakkumise või ehitamise ettevalmistamiseks. See sektsioon lõpeb väravaga Gate 3, mille kaudu liigub informatsioon arhiivi.

Arhiiv ("Archive")

Antud sektsioonis hoitakse projekti kohta käivat ajalugu, nii tehtud tehingute kui muudatuste ajaloo tähenduses. Standardite järgi rõhutatakse, et eelnimetatud väravad või siis lihtsalt üleandmise protseduurid, mis võimaldavad andmetel/informatsioonil liikuda ühest sektsioonist teise, on väga olulised selleks, et CDE rakendamine õnnestuks täpselt samamoodi nagu on oluline ka failide/kihtide sihipärane nimetamine. Kogu tarneahel peab suutma näidata oma BIM rakenduskavas oma ettepanekuid (töövahendid ning meetodid), kuidas geomeetriat/andmeid kontrollitakse ning valideeritakse lähtuvalt EIR nõuetest kui see liigub CDE sektsioonide vahel.

 

Last modified: Sunday, 3 May 2020, 11:26 AM