Informatsiooni haldamise ning CDE strateegia määratlemine


Ühtne andmehalduskeskkond (ingl common data environment, CDE) on BIM Level 1 ning Level 2 rakendamise selgroog. CDE näol on tegemist koostööle suunatud, turvaline digitaalne platvorm, millele pääseb kogu projektimeeskond ligi. Projekti elukaare jooksul luuakse ning jagatakse suurel hulgal andmeid ning infromatsiooni, tänu CDE platvormile on võimalik õhutada koostööle suunatud töökultuuri. ISO 19850-2 märgib, et CDE võib sõltuvalt projekti suurusest olla väga erinev, kaasates nii projekti serverit, välisvõrku, failil baseeruvat otsingusüsteemi või mistahes muud töövahendite gruppi mõnest vabavaralisest veebipõhisest lahendusest või lisafunktsionaalsusi pakkuvast kommertsplatvormist. CDE nõuded tuleb selgelt määratleda tellija infonõuetes (ingl employer's information requirements, EIR), et kogu tarneahel mõistaks selle ülesehitust ning oskaks pakkumiste tegemisel sellega vajadusel arvestada.

CDE definitsioon - Mistahes projekti üks ja ainus informatsiooni lähtepunkt, mida kasutatakse projektiga seotud, kinnitatud dokumentide kogumiseks, haldamiseks ning levitamiseks multidistsiplinaarse meeskonna poolt juhitud protsessis. Seda võib vaadata ka vara tähenduses: üks ja ainus informatsiooni lähtepunkt projekti või vara tähenduses, mida kasutatakse kinnitatud failide, dokumentide, andmete kogumiseks, haldamiseks ning leivtamiseks juhitud protsessis.Allikas: SFT

CDE eelised

  • Teabe kontrollimiseks, versioonistamiseks ja uuesti väljastamiseks vajaliku aja ja vaeva vähendamine
  • Viimati kinnitatud valik-andmete väljavõtt jagatud alast
  • Koordineerimiseks vajalike kontrollide vähendamine (tagades, et kasutusel on korrektsed mudelid ning vastuolusid ei eksisteeri), mis kuulub ennekõike põhiprojekti loomise juurde
  • Informatsiooni taaskasutamine ehituse planeerimiseks, eelarvestamiseks, kulude kavandamiseks, ehitise korrashoiuks ja teiste, järgnevate tegevuste toetamiseks
  • Kooskõlastaud teabe koostamiseks kuluva aja ning kulude vähendamineLast modified: Sunday, 3 May 2020, 11:19 AM