Projekti lähteülesanne

Projektist üldiselt

Projekt on grupipõhise esitluse loomine kursuse vältel tehtud iseseisvatest töödest. Projekti kaitsmine toimub esitatud faili baasil. Projekt esitatakse slaidiesitlusena (MS PowerPoint, LibreOffice Impress, Prezi) või videofail koos heliga, milles on lindistatud oma esitlust. Esitada tuleb originaalfail, mitte PDF.

Slaidiesitlus

  • Projektimeeskonna tutvustust (1 slaid, kõikide liikmete tutvustus, nende roll iseseisvates töödes)
  • Iga mooduli kohta 1-2 slaidi (sh viimase mooduli vahetulemused: panoraami link, mudeli jagamise link + visuaalid), mis näitavad projekti lähtematerjali (algallikat), projekti asukohta, tehtud tööd, kokkuvõtet saadud tulemustest. Esitlusse peab olema integreeritud virtuaalse analüüsi videofail (eksporditud Navisworks tarkvarast ja integreeritud slaidile)
  • Slaidid peavad olema väga hea visuaaliga ehk siis esitlema projekti asukohta (sh Google Maps, perspektiivvaated, kokkuvõtted arvutustest/mahtudest).
  • Kokkuvõte saadud kogemusest kui antud kursust läbiti (1 slaid)
  • Max slaidide arv 20.
  • Video korral, max 15 min.

Küsimustele vastamine, projekti kaitsmine

  • Esitlusfaili järgselt võib õppejõud esitada lisaküsimusi, mis moodustavad kaitsmisprotseduuri ühe osa ning võib mõjutada punktisummat, sh võib esitluse saata tagasi kui selles on olulisi puuduseid (ei ole täidetud slaidiesitluse/video nõudeid).

Projekti kaitsmine

Projekti kaitsmiseks loetakse esitlusfaili üles laadimist (vastavalt nõuetele) ning küsimustele vastamise oskust (Moodle vahendusel). Peale edukat projekti kaitsmist viib õppejõud läbi kursusel osaleja lõpp-hindamise lähtuvalt tema vahetulemustest. Lõpp-hindamine on seejärel näha tema Moodle hinnetelehel. Kui osalejal tekib küsimusi oma lõpp-hinde kohta, võib ta pöörduda õppejõu poole. Samas ei ole võimalik parandada jooksva semestri jooksul kogutud tegevuste osapunkte, mistõttu jooksev hinne kujuneb jooksva töö baasil.

  

Last modified: Sunday, 17 January 2021, 3:09 PM