Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on kasutada koostöötamise töövahendeid (panoraamvaate jagamine, mudeli jagamine veebilehitsejas) ning panna kokku semestri jooksul esitatud kodutööde esitluspakett. Esitluspakett on klassikalise ettakande vormis, kus slaidiesitusprogrammi kasutades (nt MS PowerPointLibreOffice Impress, Prezi) esitletakse semestri jooksul tehtud kodutöö erinevaid etappe (Moodul 01 - Moodul 06). 

Mooduli läbides:

  • Oskad kasutada mudeli jagamise töövahendeid (sh panoraamvaade, mudeli jagamine läbi veebilehitseja koos kommenteerimise võimalusega).
  • Oskad luua projekti esitlust ning vastata tekkinud küsimustele.

 
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

  • Autodesk Revit
  • Autodesk Viewer veebiteenus
  • Microsoft PowerPoint (või muu slaidiesitlustarkvara, nt vabavaraline LibreOffice või Prezi)


Mooduli kontrollvorm:

  • Panoraamvaate jagamine teiste osalejatega. See on hinnatav tegevus.
  • Mudeli jagamine läbi veebiteenuse. See on hinnatav tegevus.
  • Projekti hinnatakse üleslaaditava faili + küsimustele vastamise oskuse baasil.

      

Last modified: Thursday, 7 January 2021, 12:51 PM