Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda projektlahenduste visualiseerimise võimalustega, mille peamine eesmärk on fotorealistliku renderduse ja/või animatsiooni loomine.

Mooduli läbides:

 • Omad ülevaadet nn BIM tarkvarale seatavatest riistvaralistest nõuetest.
 • Omad ülevaadet virtuaalreaalsuse ning liitreaalsuse võimalustest.
 • Oskad eristada tehnilist ning fotorealistlikku visualiseerimist projektlahenduste taustal.
 • Oskad luua mudelil baseeruvat fotorealistlikku ilupilti (veebiteenusel baseeruva renderdamise läbi).
 • Oskad luua mudeli baseeruvat fotorealistlikku renderdust (lokaalne renderduse tarkvara).
 • Oskad lisada animeeritud komponente ning renderdada lihtsamaid animatsioone.
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks ning kodutöö esitamiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk Revit
 • Autodesk 3ds Max
Mooduli kontrollvorm (Järelemõtlemiseks sektsioon):

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses).

    

Last modified: Monday, 28 January 2019, 10:22 PM