Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda virtuaalse koondmudeli loomise võtetega ning selle erinevate analüüsidega.

Mooduli läbides:

 • Omad ülevaadet mudelil baseeruvatest mahuarvutustest.
 • Omad ülevaadete mudeli baseeruvatest tehnosüsteemide analüüsidest.
 • Omad ülevaadet IFC faili olemusest ning selle loomise põhimõtetest.
 • Oskad luua virtuaalset koondmudelit, kaasates erinevaid, nii avatud kui tarkvaratootja põhiseid failiformaate.
 • Tunned viise, kuidas virtuaalses mudelis teostada visuaalset kontrolli.
 • Tunned viise, kuidas kontrollida virtuaalse koondmudelis olulisi mõõtusid ning kommenteerida/delegeerida tähelepanu vajavaid mudeli/lahenduse aspekte.
 • Oskad läbi viia mudelil baseeruvat ning osamudeleid või selle alamkomponente kaasavat vastuolude kontrolli, neid esitleda erinevatele osapooltele.
 • Oskad luua mudelil baseeruvat ning ehitusgraafikul baseeruvat 4D/5D simulatsiooni.
 • Oskad luua mudelil baseeruvat mahtude väljavõtet.
 • Tunned virtuaalse koondmudeli visualiseeringute/animeerimise võimalusi.
 • Oskad läbi viia virtuaalse koondmudeli uuendamise protsessi ning välja tuua muudatuste nimekirja.
 • Oskad analüüsida virtuaalset koondmudelit selle ehitatavuse aspektidest.
 • Oskad põhiprojekti (tööprojekti) mudeli komponente jagada nende ehitatavuse põhimõtete järgi.
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks ning kodutöö esitamiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk Navisworks
 • Autodesk Revit
Mooduli kontrollvorm (Järelemõtlemiseks sektsioon):

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses).

    

Last modified: Monday, 28 January 2019, 10:23 PM