Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda eel- ja põhiprojekti loomise võtetega arhitektuurse, konstruktsiooni ning tehnosüsteemide osamudeli tähenduses.

Mooduli läbides:

 • Oskad nimetada arhitektuursele infomudelile seatavaid nõudeid projekti erinevates staadiumites.
 • Oskad kirjeldada konstruktsioonide projekteerimist ja konstruktsioonide projekteerija poolt koostatud infomudeli sisu (va arvatud tööprojekti staadium).
 • Oskad kirjeldada tehnosüsteemide modelleerimist ja tehnosüsteemide mudelite sisu.
 • Oskad luua arhitektuurset, ehituskomponentidel baseeruvat arhitektuurset osamudelit (eel- ja põhiprojekti nõuetest lähtuvalt).
 • Oskad luua konstruktsioonide osamudelit, mida saab teisaldada analüütilise mudelina erinevatesse arvutusprogrammidesse (eel- ja põhiprojekti nõuetest lähtuvalt).
 • Oskad luua tehnosüsteemide osamudelit, sh küte-vent, vesi-kanal, elekter (eel- ja põhiprojekti nõuetest lähtuvalt).
 • Oskad täpsustada tehnosüsteemide osamudeli lahendit lähtuvalt mudelpõhistest arvutustest (sh kütte-jahutuskoormuste arvutus).
 • Omad ülevaadet mudelpõhistest koostöövormidest ühes osamudelitega seotud redigeerimisõigustega.
 • Oskad erinevatest osamudelitest luua väljavõtteid (sh, erinevad vaated, lõiked, spetsifikatsioonid jne).
 • Oskad mudelpõhiseid väljavõtteid paigutada paberilehele, et see edastada digitaalselt (sh PDF) või printida paberile.
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks ning kodutöö esitamiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk Revit
 • Autodesk Insight
 • Autodesk Green Building Studio
 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Mooduli kontrollvorm (Järelemõtlemiseks sektsioon):

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses).

    

Last modified: Sunday, 17 February 2019, 5:10 PM