Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda eskiisprojekti loomise võtetega ning esialgse, mudelil baseeruvate analüüsidega.

Mooduli läbides:

 • Oskad kirjeldada lähetolukorra modelleerimise aspekte.
 • Oskad välja tuua energiatõhususe olulisi aspekte hoone projekti seisukohast selle mudelprojekteerimise varajases staadiumis ning kontrollida selle vastavust nõuetele.
 • Oskad luua mahumudelil baseeruvat eskiisi, mille baasil saab läbi viia esialgse energiatõhususe kontrolli lähtuvalt mudeli erinevatest variatsioonidest.
 • Oskad luua mahumudelil baseeruvaid päikse kiirguse analüüsi hoone tahkudele.
 • Oskad läbi viia mahumudelil baseeruvaid päikese varju analüüsi, kaasates sealhulgas ka ümbruses olevaid olemasolevaid hooneid.
 • Oskad vahet teha mahumudelil ning ehituskomponentidel baseeruva energiatõhususe kontrolli vahel.
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks ning kodutöö esitamiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk FormIt
 • Autodesk Insight
 • Autodesk Revit
 • Autodesk Green Building Studio

Mooduli kontrollvorm (Järelemõtlemiseks sektsioon):

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses).

    

Last modified: Thursday, 7 January 2021, 11:20 AM