Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda ülevaatega BIM-i olemusest ning selle rakendamise aspektidega hoonete valdkonnas.

Mooduli läbides:

 • Oskad iseloomustada, mis on "BIM for Building", "Virtual Design and Construction (VDC)".
 • Oskad välja tuua BIM-i eeliseid võrreldes nn tavapärase projekteerimise protsessidega ja või 2D joonistega.
 • Tead olulisematest andmemudeli standarditest, mis BIM protsesse iseloomustavad.
 • Oskad välja tuua avatud standardite eeliseid.
 • Oskad välja tuua VDC eeliseid.
 • Oskad nimetada ning analüüsida erinevaid BIM-i rakendamisega seotud takistavaid tegureid.

Mooduli kontrollvorm (Järelemõtlemiseks sektsioon):

 • Eneseanalüüsi täitmine (eelneva kogemuse kirjeldamine, õppijana määratlemine)
 • Enesetutvustuse lisamine vastavasse foorumisse.
 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Näidistesti läbimine, et saada aimu, kuidas töötab test kui kontrollvorm.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, viited, konspektid jmt). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses)

    

Last modified: Monday, 28 January 2019, 10:26 PM