Tegevuskava

Kursusel saab liikuda/toimetada omas tempos, kus sisuliselt õpitakse mooduli kaupa, kursusel esitatud teemade järjekorras. Paljud tegevused eeldavad eelneva täitmist. Siin toodu on soovituslik, kuid lähtub kodutöödele esitatavast koondtähtajast (12. õppenädal) ning projekti kaitsmisest hiljemalt 16. õppenädalal. Tegevuste taga sulgudes on märgitud arvestuslik ajakulu, selle baasil on võimalik planeerida vastavate õppenädalate tegevuste edukat sooritamist.

Nädala põhiselt läbitakse järgmised täpsemad tegevused:

1-2. õppenädal (Moodul - Sissejuhatus)

 1. Osale kontakttundides/veebiseminarides (soovituslik). (0 - 3 h)
 2. Tutvu kursuse ülddokumentidega (sissejuhatus kursusesse, ainekava, õpijuhis, tegevuskava). (0.5 - 1 h)
 3. Tutvu üldise sissejuhatusega moodulisse "Sissejuhatus moodulisse". (0.5 h)
 4. Soorita küsimustik "Eneseanalüüs", et määratleda käesoleval kursusel ennast kui õppija (0.5 h)
 5. Kirjuta sissekanne foorumisse "Enesetutvustus". (Pane tähele, et kõikides foorumites/testides jne on lühike juhend, mida Sinult seal oodatakse). See on eelduseks järgmisele tegevusele. (0.5 h)
 6. Tutvu tarkvara/riistvara nõuetega ning loo vajadusel Autodesk tudengi konto, et oma isiklikku arvutisse nimetatud tarkvarad installeerida. (6 - 10 h)

Arvestuslik ajakulu: 8 - 15.5 h

3. õppenädal (Moodul - Sissejuhatus)

 1. Osale kontakttundides/veebiseminarides (soovituslik). (0 - 1.5 h)
 2. Tööta iseseisvalt veelkord läbi mooduli konspektid / slaidid / viited. (4 - 8 h)
 3. Esita küsimus/vastus "Sissejuhatus" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 4. Soorita "Näidistest". See on lihtne test, et anda aimu, kuidas töötab (või meelde tuletada) Moodle keskkonnas testide sooritus. See on eelduseks hilisemale tegevusele. (0.5 h)
 5. Soorita "Sissejuhatus" mooduli test. Sul on üks katse. Tegemist on hinnatava tegevusega, seega meenuta "Sissejuhatus" osa materjale enne kui testiga alustad.
 6. Soorita "Eneseanalüüs - Sissejuhatus" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 5.5 - 11 h

4. õppenädal (Moodul 01 - Mahumudel)

 1. Osale kontakttundides/veebiseminarides (0 - 3 h)
 2. Tutvu üldise sissejuhatusega moodulisse "Sissejuhatus moodulisse". (0.5 h)
 3. Tutvu COBIM juhendmaterjalidega (osa 2 ning osa 10). (2.5 h)
 4. Tööta läbi mooduli näidismaterjalid (konspekt + video). (3 h)
 5. Esita küsimus/vastus "Mahumudel" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 -1 h)
 6. Soorita grupitöö lähtuvalt nõuetest "Järelmõtlemiseks" sektsioonis ning esita see iseseisva tööna hindamiseks. (6 - 12 h)
 7. Peale grupitöö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 8. Soorita "Eneseanalüüs - Mahumudel" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 13.5 - 23.5 h

5.-6. õppenädal (Moodul 02 - Eel- ja põhiprojekt - Arhitektuurne osamudel)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega moodulisse "Sissejuhatus moodulisse". (0.5 h)
 2. Tutvu COBIM juhendmaterjalidega (osa 3). (1.5 h)
 3. Tööta läbi mooduli alamsektsiooni "Arhitektuurne osamudel" näidismaterjalid (konspekt + video). (3 h)
 4. Esita küsimus/vastus "Eel- ja põhiprojekt" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid mooduli lõpus edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 -1 h)
 5. Soorita grupitöö lähtuvalt nõuetest "Järelmõtlemiseks" sektsioonis (esitamine toimub hiljem koos teiste osamudelitega) (8 - 14 h)

Arvestuslik ajakulu: 13.5 - 19.5 h

7.-8. õppenädal (Moodul 02 - Eel- ja põhiprojekt - Konstruktsioonide osamudel)

 1. Tutvu COBIM juhendmaterjalidega (osa 5). (1.5 h)
 2. Tööta läbi mooduli alamsektsiooni "Konstruktsioonide osamudel" näidismaterjalid (konspekt + video). (3 h)
 3. Esita küsimus/vastus "Eel- ja põhiprojekt" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid mooduli lõpus edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 -1 h)
 4. Soorita grupitöö lähtuvalt nõuetest "Järelmõtlemiseks" sektsioonis (esitamine toimub hiljem koos teiste osamudelitega) (8 - 14 h)

Arvestuslik ajakulu: 13 - 19.5 h

9. õppenädal (Moodul 02 - Eel- ja põhiprojekt - Tehnosüsteemide osamudel)

 1. Tutvu COBIM juhendmaterjalidega (osa 4). (2 h)
 2. Tööta läbi mooduli alamsektsiooni "Tehnosüsteemide osamudel" näidismaterjalid (konspekt + video). (3 h)
 3. Esita küsimus/vastus "Eel- ja põhiprojekt" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid mooduli lõpus edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 -1 h)
 4. Soorita grupitöö lähtuvalt nõuetest "Järelmõtlemiseks" sektsioonis ning esita see hindamiseks koos koordineeritud arhitektuurse ja konstruktsiooni mudeliga. (6 - 12 h)
 5. Peale grupitöö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 6. Soorita "Eneseanalüüs - Eel- ja põhiprojekt" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 12.5 - 19.5 h

10. õppenädal (Moodul 03 - Tööprojekt)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega moodulisse "Sissejuhatus moodulisse". (0.5 h)
 2. Tutvu mooduli üldiste õppematerjalidega. (1 h)
 3. Tööta läbi mooduli näidismaterjalid (konspekt + video). (2 h)
 4. Esita küsimus/vastus "Tööprojekt" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid mooduli lõpus edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 -1 h)
 5. Soorita grupitöö lähtuvalt nõuetest "Järelmõtlemiseks" sektsioonis ning esita see hindamiseks koos koordineeritud alammudelitega. (3 - 6 h)
 6. Peale grupitöö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Tööprojekt" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 8 - 12 h

11. õppenädal (Moodul 04 - Virtuaalsed analüüsid)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega moodulisse "Sissejuhatus moodulisse". (0.5 h)
 2. Tutvu COBIM juhendmaterjalidega (osa 7 ja osa 9) ning üldiste õppematerjalidega. (2 h)
 3. Tööta läbi mooduli näidismaterjalid (konspekt + video). (2 h)
 4. Esita küsimus/vastus "Virtuaalsed analüüsid" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid mooduli lõpus edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 -1 h)
 5. Soorita grupitöö lähtuvalt nõuetest "Järelmõtlemiseks" sektsioonis ning esita see hindamiseks. (3 - 6 h)
 6. Peale grupitöö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Virtuaalsed analüüsid" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 9 - 13 h

12. õppenädal (Moodul 05 - Visualiseerimine ja VR)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega moodulisse "Sissejuhatus moodulisse". (0.5 h)
 2. Tutvu COBIM juhendmaterjalidega (osa 8) ning mooduli üldiste õppematerjalidega. (2 h)
 3. Tööta läbi mooduli näidismaterjalid (konspekt + video). (2 h)
 4. Esita küsimus/vastus "Visualiseerimine ja VR" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid mooduli lõpus edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 -1 h)
 5. Soorita grupitöö lähtuvalt nõuetest "Järelmõtlemiseks" sektsioonis ning esita see hindamiseks. (3 - 6 h)
 6. Peale grupitöö edukat esitust (arvestust) soorita mooduli lühitest (leitav "Järelemõtlemiseks" sektsioonist). (0.5 - 1 h)
 7. Soorita "Eneseanalüüs - Visualiseerimine ja VR" küsimustik. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: 9 - 13 h

13.-16. õppenädal (Moodul 06 - Projekti esitlus)

 1. Tutvu üldise sissejuhatusega moodulisse "Sissejuhatus moodulisse". (0.5 h)
 2. Viimistle kursuse projekti kõiki etappe (mahumudelist - visualiseerimiseni), valmista ette esitluspakett (slaidid) lähtuvalt nõuetest, mis leitavad moodulist "Projekti esitlus". Laadi esitluspakett üles "Järelemõtlemiseks" sektsioonis. (ca 7 h nädalas)
 3. Vasta projektiga seotud küsimustele ja/või vajadusel korrigeeri projekti esitlust. (0.5 h)

Arvestuslik ajakulu: kuni 21 h


Kontakttunnid/veebiseminarid

1-5. õppenädal - Sissejuhatus hoonete BIM-i, demod. Täpsema ajakava leiad foorumi teadetest.


  

Last modified: Saturday, 16 January 2021, 11:47 AM