Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda tööprojekti loomise võtetega ennekõike konstruktsiooni mudeli näitel.

Mooduli läbides:

 • Oskad kirjeldada konstruktsioonide projekteerimist ja konstruktsioonide projekteerija poolt koostatud infomudeli sisu (tööprojekti staadium).
 • Omad ülevaadet teraskonstruktsioonide tööjoonistest.
 • Omad ülevaadet betoonkonstruktsioonide tööjoonistest.
 • Oskad lisada konstruktsioonimudeli elementidele nende kinnitusdetaile.
 • Oskad lisada konstruktsiooni elementidele armeeringut.
 • Oskad jagada armeerimist erinevatesse töögruppidesse.
 • Oskad luua armeeringuga seotud spetsifikatsioone.
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks ning kodutöö esitamiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk Revit
 • Autodesk Advance Steel
Mooduli kontrollvorm (Järelemõtlemiseks sektsioon):

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses).

    

Last modified: Monday, 28 January 2019, 10:23 PM