Autodesk FormIt mahumudeli energiaarvutus läbi Autodesk Revit tarkvara


Juhul kui selgub, et mingil põhjusel ei õnnestu Autodesk FormIt mudeli energiaarvutus läbi veebiteenuse, siis alternatiivina saad proovida Autodesk Revit tarkvaras vastava analüüsi läbiviimist. Kuna esitusjuhend nõuab, et Autodesk FormIt mudel tuleb üle kanda Autodesk Revit faili nagunii, siis ajas väga palju ei kaota, kuid tõsi, Autodesk FormIt tarkvaras on seda analüüsi lihtsalt mugavam läbi viia. 

1) Loo Autodesk FormIt mudel (nt veebiteenuses, või FormIt desktop tarkvaras), salvesta see mudel om arvutisse (nagu ikka, kui *.axm fail)

2) Kui energiaanalüüs Autodesk FormIt kaudu ei vii sihile, siis loo uus projekt (Architectural mallil) Autodesk Revit tarkvaras, ning impordi FormIt fail.


3) Vali Revit riba paan "Analyze" ning seejärel kliki "Energy Settings". Veendu, et:

    • Mode = Use Conceptual Masses
    • Ground Plane = Level 1 (või muu tasapind, mis tähistab hoone null tasapinda)

4) Kliki "Other Options" > "Edit"

    • Target Percentage Glazing = 40%
    • Building Type = Single Family

5) Kliki OK, et dialoogidest väljuda.

6) Kliki "Analyze" paani nupul "Location", veendu, et siin oleks sinu määratud asukoht, mida tähistatakse punase maja sümboliga.

7) Kliki "Analyze" paani nupul "Create Energy Model", sinu 3D vaates kuvatakse nüüd analüütiline mudel, koos akende osakaaluga.

 

8) Nüüd kliki "Analyze" > "Generate", võid seejärel klikkida ka "Optimize" nupul, mis avab veebilehitseja, ning Autodesk Insight veebilehe. Oota kuni arvutus lõpetatakse. Vaata energiakasutust mõjutavaid faktoreid, tee märkmeid esituse tarvis. 


NB! Algsed väärtused võivad siin olla oluliselt "paremad" kui näiteks FormIt vahendusel leitud. Põhjuseks asjaolu, et Autodesk Revit kasutab teisi algandmeid (samas akende osakaal on meelega võetud sama, mis FormIt tarkvaras).Last modified: Saturday, 29 February 2020, 8:54 PM