Nõuded tarkvarale/riistvarale

Vajalik tarkvara (Autodesk installeeritav tarkvara peab olema 2021 versioon)

Märkus: Autodesk tudengi konto loomiseks vajaliku juhendmaterjali leiad Sissejuhatus plokist. Veendu, et lood tudengikonto või omad kommertsligipääsu kõikidele nimetatud toodetele. Juhul kui lood nn demo konto ja mitte tudengi konto, on üldjuhul kõik Autodesk tarkvarad kasutatavad 30 päeva.

Märkus: Autodesk installeeritav tarkvara, milles kajastub aastanumber, peab olema 2021 versioon (kevad 2021). Semestri vältel ei tohi seda versiooni muuta (nt uuenduste ilmnemisel kasutada 2022 versiooni jne). See tagab optimaalse töövoo erinevate tarkvarade vahel. Juhul kui on erisusi õppematerjalides ja uue tarkvara versioooni funktsionaalsuse vahel, siis on need toodud omaette õppematerjalina. 


Alternatiivne tarkvara (kasutada omal soovil, õppematerjalide kättesaadavus kursusel piiratud)


Riistvarale esitatavad nõuded

Tarkvara installeerimiseks vajalik administraatori õiguseid. Nõuded riistvarale leitavad Autodesk veebilehel. Pane tähele, et kursuse enamus tarkvarasid töötab vaid Windows platvormil ning Apple macOS pole toetatud.

 


Last modified: Friday, 8 January 2021, 4:05 PM