Sissejuhatus moodulisse

Siiani oleme põhitähelepanu suunanud statsionaarsete arvutuste läbiviimisele. Dünaamiline või EPS mudel (nt 24h mudel) on olnud lihtsalt üksikute statsionaarsete olukordade arvutus, milles järgmine hetk sõltub eelnevast (nt mahuti veetasapind). Lisaks statsionaarsetele mudelitele eksisteerivad ka mitte-statsionaarsed protsessid/mudelid, milles vaadeldakse ajaperioodi, mis jääb kahe välja kujunenud statsionaarse ajahetke vahele. Üheks sellekohaseks näiteks on hüdrauliline löök, mis on voolamise ning rõhu olek algse ja lõpliku statsionaarse režiimi vahel. Hüdrauliline löök on tingitud vedeliku voolukiiruse järsust muutusest (klapi avamine/sulgemine, pumba käivitumine/seiskumine) – see muutus süsteemis levib rõhulainena. Kuna tegemist on kiirete protsessidega, siis tavapäraseid (varasemalt vaadeldud) tarkvaralisi lahendusi kasutada ei saa. Selles moodulis õpimegi tundma hüdraulilise löögi olemust survesüsteeemi näitel.

Mooduli läbides:

 • Omad ülevaadet hüdraulilise löögi füüsikalisest tähendusest.
 • Tunned hüdraulilise löögi põhikarakteristikuid.
 • Omad ülevaadet kaitsesüsteemidest, mis aitavad kontrollida hüdraulilise löögi võimalikku kahjulikku mõju süsteemile.
 • Oskad püstitada hüdraulilise löögi ülesannet, analüüsida selle mõju süsteemile ning välja pakkuda leevendusmeetmeid (nt Bentley HAMMER).
 • Oskad püstitada konstruktiivset küsimust mooduli teemade piires ja anda konstruktiivne vastus teise tudengi poolt esitatud konstruktiivsele küsimusele.

Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks ning kodutöö esitamiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Bentley HAMMER


Mooduli põhitegevused:

 1. Tutvu "Teema 5" konspektiga. Vajadusel loe vastava teema kohta lisaks põhiõpikust. (1 - 2 h)
 2. Tööta iseseisvalt läbi "Teema 5" "Harjutus" materjalid (2 - 4 h)
 3. Esita küsimus/vastus "Hüdrauliline löök" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 4. Lahenda ning laadi üles ülesanne "Laadi üles - Hüdrauliline löök - "Bentley HAMMER - hüdrauliline löök" lahendus (max 4 punkti)". (2 h)
 5. Soorita valikvastustega test: "Valikvastustega test - Hüdrauliline löök - õpitu kinnistamiseks (max 5 punkti)" test. Sul on üks katse. Tegemist on hinnatava tegevusega, seega meenuta "Hüdrauliline löök" osa materjale enne kui testiga alustad. (1 h).
 6. Soorita "Eneseanalüüs - Hüdrauliline löök" küsimustik. (0.5 h)


Mooduli läbimiseks kuluv aeg:

 • Soovituslik läbimise aeg: 11. õppenädal
 • Arvestuslik ajakulu: 7 - 10.5 h


  

Viimati muudetud: neljapäev, 24. oktoober 2019, 12.34