Eelmises moodulis kogusime kokku kogu vajaliku informatsiooni ning sisestasime selle hüdraulilise modelleerimise tarkvarasse, et seeläbi esitada veevõrgu mudel. Samas ei saa modelleerija kunagi eeldada, et matemaatiline esitus ongi täpne esitus. Tarkvara lahendab lihtsalt võrrandite süsteemi – pidevusvõrrand ning energia jäävusseadus, kasutades olemasolevat andmestikku – seega andmestiku kvaliteet dikteerib tulemuse täpsuse. Hüdraulilise mudeli täpsus sõltub, kui hästi on see kalibreeritud. Kalibreerimine on vajalik, kui mudelit kasutatakse otsuste tegemiseks. Kalibreerimine on protsess, mille käigus võrreldakse mudeli poolt saadud tulemusi võrgus mõõdetud tulemustega, vajadusel muudetakse seejärel mudeli andmeid kuniks mudeli poolt leitud tulemused ühtivad (mõistliku vea piires) mõõdetud tulemustega. Kalibreerimine tähendab teatud mudeli parameetrite muutmist: tarbimised, tarbimisgraafiku koefitsiendid, toru karedused, pumba karakteristikud jm mis kõik mõjutavad otseselt simulatsiooni tulemust. Selles moodulis õpimegi lähemalt tundma mudeli kalibreerimise protsessi.

Mooduli läbides:

 • Omad ülevaadet mõõdetud vs modelleeritud andmetest.
 • Oskad kirjeldada veaallikaid, mis mudelis võivad eksisteerida ning seeläbi juhtida kalibreerimise protsessi.
 • Tunned erinevaid kalibreerimise metoodikaid.
 • Oskad püstitada kalibreerimise ülesannet ning n-ö käsitsi kalibreerida lihtsamat veevõrku nii toru kareduste kui võimalike lekete suhtes (nt EPANET).
 • Oskad püstitada kalibreerimise ülesannet ning kasutada automaatseid kalibreerimisvõtteid tegelike toru kareduste ning võimalike lekete leidmiseks (nt Bentley WaterGEMS).
 • Oskad püstitada konstruktiivset küsimust mooduli teemade piires ja anda konstruktiivne vastus teise tudengi poolt esitatud konstruktiivsele küsimusele.

Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks ning kodutöö esitamiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • EPANET
 • Bentley WaterGEMS


Mooduli põhitegevused:

 1. Tutvu "Teema 3" konspektiga. Vajadusel loe vastava teema kohta lisaks põhiõpikust. (1 - 2 h)
 2. Tööta iseseisvalt läbi "Teema 3" "Harjutus" materjalid (2 - 4 h)
 3. Esita küsimus/vastus "Mudelite kalibreerimine" mooduli foorumisse, mis on eelduseks, et saaksid edasi liikuda. Ole konstruktiivne, sest neid küsimusi/vastuseid hinnatakse. (0.5 h)
 4. Lahenda ning laadi üles ülesanne "Laadi üles - Mudelite kalibreerimine - "Veevõrgu kalibreerimine" lahendus (max 4 punkti)". (3 h)
 5. Soorita valikvastustega test: "Valikvastustega test - Mudelite kalibreerimine - õpitu kinnistamiseks (max 5 punkti)" test. Sul on üks katse. Tegemist on hinnatava tegevusega, seega meenuta "Modelleerimise põhialused" osa materjale enne kui testiga alustad. (1 h).
 6. Soorita "Eneseanalüüs - Mudelite kalibreerimine" küsimustik. (0.5 h)


Mooduli läbimiseks kuluv aeg:

 • Soovituslik läbimise aeg: 7. õppenädal
 • Arvestuslik ajakulu: 8 - 11.5 h


  

Last modified: Thursday, 24 October 2019, 12:38 PM