Projekti lähteülesanne

Projektist üldiselt

Projekt on individuaalne esitlus kursuse vältelt tehtud iseseisvatest töödest. Projekti kaitsmine viiakse läbi ettemääratud kuupäevadel, mis on ühine grupi teiste liikmetega. Projekti kaitsmine koosneb järgmistest etappidest:

  • Individuaalselt teostatud projekti ülevaade (Moodul 01 - 06) slaidiesitlusena.
  • Vastamine auditooriumi küsimustele.

Slaidiesitlus

  • Iga mooduli kohta 1-2 slaidi, mis näitavad projekti asukohta, tehtud tööd, kokkuvõtet saadud tulemustest.
  • Slaidid peavad olema väga hea visuaaliga ehk siis esitlema projekti asukohta (sh Google Maps, perspektiivvaated, kokkuvõtted arvutustest/mahtudest).
  • Max slaidide arv 15.
  • Esitlus max 15 min.

Küsimustele vastamine

  • Esitluse järgselt võivad kõik kuulajad esitada küsimusi.
  • Esitlejast lähtuvalt hinnatakse tema oskust küsimustele vastata.
  • Küsijast lähtuvalt hinnatakse küsimuse konstruktiivsust.

Projekti kaitsmine

Projekti kaitsmiseks loetakse esitlust ning küsimustele vastamise oskust. Peale edukat projekti kaitsmist viib õppejõud läbi kursusel osaleja lõpp-hindamise lähtuvalt tema vahetulemustest. Lõpp-hindamine on seejärel jooksvalt näha tema Moodle hinnetelehel. Kui osalejal tekib küsimusi oma lõpp-hinde kohta, võib ta pöörduda õppejõu poole. Samas ei ole võimalik parandada jooksva semestri jooksul kogutud tegevuste osapunkte, mistõttu jooksev hinne kujuneb jooksva töö baasil.

  

Last modified: Tuesday, 30 April 2019, 3:33 PM