Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda BIM-i kasutusest sõidutee rekonstrueerimisprojektide juures. Tutvud tööprotsessidega, mis kaasavad olemasoleva olukorra mõõdistust (LiDAR mõõdistus), andmetöötlust (punktipilv) ning optimaalse projektlahendi koostamist.

Mooduli läbides:

 • Omad nägemust olemasoleva olukorra mõõdistuse võimalustest.
 • Omad nägemust punktipilve lihtsamatest töötlusvõtetest.
 • Omad nägemust punktipilve baasil sõidutee rek mudeli loomisest.
 • Oskad läbi viia punktipilve esmase töötluse ning selle taaskasutuse projekti edasises staadiumis.

 
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

 • Autodesk ReCap
 • Autodesk InfraWorks
 • Autodesk Civil 3D

 

Mooduli kontrollvorm:

 • Mooduli foorumisse ühe küsimuse/mõtte/arutelu esitamine ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud, küsimusele vastamine. See on hinnatav tegevus.
 • Iseseisva töö esitus (näidisvideote/juhendmaterjali baasil). See on hinnatav tegevus.
 • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: slaidid, konspekt, viited, videoõppematerjal). See on hinnatav tegevus.
 • Eneseanalüüsi täitmine (moodulis õpitu tähenduses).

  

Last modified: Wednesday, 23 January 2019, 6:07 PM