Sissejuhatus moodulisse

Selle mooduli eesmärk on tutvuda erinevate koostöötamise võimalustega, milles keskne lähtepunkt on koondmudel. Mudelis töötamine annab võimaluse tekitada projektlahendusega seotud küsimusi või jagada leitud vastuolusid osapooltele, kes peaks antud probleemi lahendama. Koostöö lähtub tihtipeale BIM manageri või projektijuhi vaatepunktist, kes siis annab ligipääsu kõikidele osapooltele, kes peaks olema kaasatud kommunikatsioonis. Kaasatus võib olla väga erinevat liiki. Koondmudelit saab jagada nii failipaketi kujul kui ka veebilehitseja lingi vahendusel. Erinevatel variantidel on täita erinev roll ja ka kasutajad on üldjuhul erinevad. 

Mooduli läbides:

  • Omad nägemust erinevatest koostöö viisidest, mis baseeruvad koondmudelil.
  • Oskad luua mudelpõhist suhtlusplatvormi (näidistarkvarade baasil).
  • Oskad mudelpõhises suhtluses lahterdada erinevaid küsimusi.

 
Mooduli näidete iseseisvaks läbimiseks on vajalik järgmiste tarkvarade olemasolu:

  • Autodesk InfraWorks

 
Mooduli kontrollvorm:

  • Mooduli foorumisse jagatava lingi lisamine vastavalt juhisele ning vähemalt ühele, kaasosaleja poolt esitatud lingi kontrollimine ning küsimuse esitamine. See on hinnatav tegevus.
  • Üldise testi läbimine, mis käsitleb mooduli teemasid (sealhulgas: videoõppematerjal, viited, konspekt, slaidid). See on hinnatav tegevus.
  • Eneseanalüüsi täitmine.

 
  

Last modified: Wednesday, 23 January 2019, 6:08 PM